związek mózg zachowanie co to znaczy
Co znaczy zachowanie w ujęciu neuropsychologii?. Co to jest redagowanych przez nas publikacji.

Czy pomocne?

Związek mózg - zachowanie w ujęciu neuropsychologii klinicznej

Definicja z ang. Association of the brain - behavior in terms of clinical neuropsychology, z niem. Verband des Gehirns - Verhalten in Bezug auf die klinischen Neuropsychologie.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: UMCS, Lublin 1998, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,314 str., Wymiary: 170 x 240 mm , Waga: 0.58 kg
Zagadnienia: związek mózg zachowanie
ISBN: ISBN 83-227-1300-2
Opis: Oddawana do rąk Czytelnika podręcznik jest drugą z cyklu redagowanych przez nas publikacji mających na celu prezentację aktualnych problemów neuropsychologii klinicznej, ze zwróceniem uwagi na kształtowanie się i ewolucję poglądów i stan wiedzy z jej przewidywanymi kierunkami rozwoju i ograniczeniami. Pierwsza robota zbiorowa pt. Zaburzenia w funkcjonowaniu człowieka z perspektywy neuropsychologii klinicznej została wydana w roku 1996. Obie pozycje nie stanową monografii, ale obejmują szeroki kolekcja zagadnień charakterystycznych dla współczesnych stanowisk teoretycznych i trendów badawczych w neuropsychologii klinicznej.
Spis treści:
 • Struktura i funkcja mózgu
 • Przegląd technik badawczych ośrodkowego układu nerwowego
 • Dysocjacja wiedzy świadomej i nieświadomej w różnych formach zaburzeń neuropsychologicznych
 • Zaburzenia uwagi u osób z dysfunkcjami mózgowymi
 • Zaburzenia językowe po uszkodzeniach struktur podkorowych mózgu
 • Zaburzenia pamięci w następstwie uszkodzenia mózgu
 • Deficyty neuropsychologiczne w chorobie Parkinsona
 • Zaburzenia w funkcjonowaniu poznawczym chorych na stwardnienie rozsiane
 • Zaburzenia neuropsychologiczne w infekcji wirusem HIV i AIDS
 • Zaburzenia językowe u dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu
 • Indeks rzeczowy
 • Indeks nazwisk

Czym jest znaczenie w Słownik na Z .