żywność zdrowie poradnik co to znaczy
Co znaczy Poradnik sanitarny dla branży?. Co to jest sanitarnych w handlu, gastronomii, produkcji i.

Czy pomocne?

Żywność i zdrowie. Poradnik sanitarny dla branży spożywczej, czyli o tym, co każdy producent wiedzieć musi, a konsument powinien.

Definicja z ang. Food and health. Guide facility for the food industry, which is what every producer needs to know, and the consumer should., z niem. Nahrung und Gesundheit. Handbuch Anlage für die Lebensmittelindustrie, das ist, was jeder Hersteller wissen muss, und der Verbraucher sollte..

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: oddk, Gdańsk 1998, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,59 str., Wymiary: 170 x 235 mm , Waga: 0.14 kg
Zagadnienia: żywność zdrowie poradnik
ISBN: ISBN 83-71871-55-4
Opis: W książce zamieszczono kompleksowe omówienie wymagań sanitarnych w handlu, gastronomii, produkcji i przetwórstwie artykułów spożywczych i elementów użytkowych (zabawki, opakowania). Autorka w przystępnej formie prezentuje pomiędzy innymi: zasady dokumentacji, szkoleń, kontroli wewnętrznej i sankcje za uchybienia i nieprawidłowości. Komplet aktualnych aktów prawnych stanowi praktyczne uzupełnienie poradnika
Spis treści:
 • 1. Działalność gospodarcza
 • 2. Ustawa o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia
 • 3. Kryteria jakości zdrowotnej żywności
 • 4. Czynniki wywołujące stany chorobowe u ludzi po spożyciu zanieczyszczonej żywności
 • 5. Zanieczyszczenia mikrobiologiczne żywności
 • 6. Źródła i drogi zakażenia żywności
 • 7. Choroby zakaźne bakteryjne
 • 8. Choroby zakaźne wirusowe
 • 9. Zatrucia pokarmowe bakteryjne
 • 10. Choroby inwazyjne
 • 11. Pleśnie - grzyby toksynotwórcze
 • 12. Zanieczyszczenia chemiczne żywności
 • 13. Pozostałości antybiotyków i innych leków weterynaryjnych w środkach spożywczych
 • 14. Zatrucia grzybami
 • 15. Naturalne substancje w żywności szkodliwe dla zdrowia
 • 16. Substancje dodatkowe dozwolone w żywności
 • 17. Ochrona zdrowia człowieka przed czynnikami szkodliwymi
 • Literatura
 • Rozporządzenia i ustawy

Czym jest znaczenie w Słownik na Z .