pedvaxhib szczepionka skutki co to znaczy
Definicja Vaccinum haemophili influenzae B skład. Co to jest wzmacnia odporność. Stosowanie.

Czy pomocne?

Leczenie Szczepionka PedvaxHIB

Nazwa zagraniczna Szczepionka PedvaxHIB: Vaccinum haemophili influenzae B
Składniki leku Szczepionka PedvaxHIB:
  • kompleks białkowy błony komórkowej Neisseria meningitidis,
  • fosforan polirybozorybitolu Haemophilus influenzae typu b.
Forma leku Szczepionka PedvaxHIB: zawiesina do wstrzykiwań domięśniowych
Kategorie: Leki stosowane w zakażeniach (przeciwinfekcyjne)
Specjalność:
  • Pediatria,
  • Choroby zakaźne i pasożytnicze.
Efekty pożądane Szczepionka PedvaxHIB wzmacnia odporność
Podobne do Szczepionka PedvaxHIB: Szczepionka PedvaxHIB, iniekcje domięśniowe, 0,5 ml, 1 fiolka
Zamienniki Szczepionka PedvaxHIB:
Instrukcja Szczepionka PedvaxHIB stosowanie: Szczepionka jest przeznaczona do czynnego uodporniania niemowląt i dzieci w wieku od 2 miesiąca życia do 6 roku życia przeciwko zakażeniom wywoływanym przez Haemophilus influenzae typu b (bakteria ta może wywoływać u dzieci ropne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu, zapalenie nagłośni, posocznicę, zapalenie płuc, zapalenie stawów, zapalenie osierdzia i wsierdzia, zapalenie tkanek miękich).
Dawkowanie Szczepionka PedvaxHIB: Szczepionka jest przeznaczona do wstrzykiwań domięśniowych. Dawkę i częstotliwość szczepienia ustala lekarz.MOŻLIWE SKUTKI UBOCZNE:W miejscu wstrzyknięcia może wystąpić ból lub wrażliwość, zaczerwienienie, obrzęk oraz w rzadkich przypadkach ropień w miejscu wstrzyknięcia. Do ogólnych reakcji występujących po podaniu szczepionki należą: niepokój, senność, gorączka, nudności, biegunka, wymioty, objawy przeziębienia, zapalenie ucha, wysypka, powiększenie węzłów chłonnych.POINFORMUJ LEKARZA:Gdy Twoje dziecko ma nadwrażliwość na składniki szczepionki.
Skutki uboczne Szczepionka PedvaxHIB: W miejscu wstrzyknięcia może wystąpić ból lub wrażliwość, zaczerwienienie, obrzęk oraz w rzadkich przypadkach ropień w miejscu wstrzyknięcia. Do ogólnych reakcji występujących po podaniu szczepionki należą: niepokój, senność, gorączka, nudności, biegunka, wymioty, objawy przeziębienia, zapalenie ucha, wysypka, powiększenie węzłów chłonnych.POINFORMUJ LEKARZA:Gdy Twoje dziecko ma nadwrażliwość na składniki szczepionki.
Poinformuj lekarza gdy lek Szczepionka PedvaxHIB: Gdy Twoje dziecko ma nadwrażliwość na składniki szczepionki.
Dotyczy:
  • szczepienie,
  • szczepionka,
  • pediatria,
  • dziecko,
  • niemowlę,
  • haemophilus influenzae.

Definicja Vaccinum haemophili influenzae B: Co to jest Szczepionka PedvaxHIB lek w Skutki uboczne S .