najlepszy hypertension dobowa co to znaczy
DEFINICJA Hypertension, Mm Hg, Dobowa Zbiórka Moczu, Badanie Podmiotowe, Endotelinz, Bóle Krzyża.

Definicje wysokie i niskie ciśnienie

 • Co to jest Lipidy Co to jest organicznych, których cząsteczki zawierają kwasy tłuszczowe; charakterystyczną cechą lipidów jest dobra rozpuszczalność w substancjach
 • Co to jest Przeziębienie Definicja jest wywoływane przez wirusy. Pojawia się powoli, objawy stają się coraz bardziej dokuczliwe, aż do rozwinięcia choroby
 • Co to jest Rr Co znaczy oznaczające ciśnienie tętnicze; RR pochodzi od nazwiska Scipione Riva-Rocci, który pod koniec XIX wieku skonstruował pierwszy aparat do
 • Co to jest Skurczowe Ciśnienie Słownik blood pressure - SBP) najwyższa górna wartość ciśnienia stwierdzana podczas jego pomiaru; pojawia się w momencie wyrzutu krwi z serca do
 • Co to jest Sbp Znaczenie blood pressure) ciśnienie tętnicze skurczowe - najwyższa górna wartość ciśnienia stwierdzana podczas jego pomiaru; pojawia się w momencie
 • Co to jest Pressure Blood Systolic Czym jest ciśnienie tętnicze - najwyższa wartość ciśnienia stwierdzana podczas jego pomiaru; pojawia się w momencie wyrzutu krwi z serca do tętnic; w
 • Co to jest Tętnicze Nadciśnienie Co oznacza arterialis, ang. hypertension, high blood pressure) schorzenie rozpoznane w przypadku, gdy wartości ciśnienia tętniczego zmierzone podczas
 • Co to jest Mikołaj Korotkow Krzyżówka który w 1905 roku zmodyfikował metodę pomiaru ciśnienia tętniczego Riva-Rocciego, polegającą na osłuchiwaniu tętnicy podczas pomiaru; od
 • Co to jest Lipoproteiny Najlepszy białkami, stanowią składniki struktury komórek oraz główny składnik osłonek mielinowych otoczek nerwów; występują także w osoczu krwi
 • Co to jest Mikroalbuminuria Przykłady z moczem 30-300 mg/dobę lub 20-200 mg/l albumin (białka). Jest to wczesny objaw świadczący o uszkodzeniu nerek (nefropatii) w przebiegu
 • Co to jest Terapeutyczne Postępowanie Encyklopedia leczenie, terapia) postępowanie mające na celu zwalczanie choroby; wśród pojęć związanych z postępowaniem leczniczym wyróżnia się: terapię
 • Co to jest Głębokich Żył Zakrzepica Jak działa głębokich, czyli obecność skrzeplin w układzie żył głębokich jest potencjalnie niebezpieczną chorobą, która może nawet zagrażać życiu
 • Co to jest Oka Dna Badanie Czy, jest nadciśnienia tętniczego są zmiany w obrębie tętniczek siatkówki oraz tarczy nerwu wzrokowego. Zmiany w obrębie naczyń dna oka
 • Co to jest Biegunka Pojęcie chorobowym polegającym na częstym (co najmniej trzy razy dziennie) oddawaniu płynnego stolca. Dolegliwości trwające poniżej 10 dni określa
 • Co to jest Anemia Wyjaśnienie niedokrwistość, to stan zmniejszonego poziomu we krwi hemoglobiny (barwnika występującego w erytrocytach) lub krwinek czerwonych
 • Co to jest Ambulatory Blood Pressure Monitoring Opis całodobowy pomiar ciśnienia tętniczego; jedno ze specjalistycznych badań stosowanych w diagnostyce nadciśnienia tętniczego; badanie jest
 • Co to jest Podagra Informacje moczanowe zapalenie stawów) choroba spowodowana odkładaniem się kryształów kwasu moczowego w stawach i ścięgnach; odkładające się złogi
 • Co to jest Krew Co to jest krążacy w naczyniach; składa się z osocza i krwinek: erytrocytów, leukocytów, płytek krwi; głównym zadaniem krwi jest transport tlenu do
 • Co to jest Baroreceptory Definicja na zmiany ciśnienia tętniczego; zlokalizowane są w ścianie zatoki szyjnej w rozwidleniu tętnicy szyjnej wspólnej na tętnicę szyjną
 • Co to jest Optymalne Ciśnienie Co znaczy ciśnienie tętnicze nie przekraczające wartości 120/80 mm Hg
 • Co to jest Białka Utrata Dobowa Słownik na podstawie dobowej zbiórki moczu; u zdrowych osób ilość białka w moczu nie przekracza 30 mg/dobę; pojawienie się większej ilości białka w
 • Co to jest Cholesterol Znaczenie syntetyzowany w organizmie człowieka oraz wchłaniany wraz z pokarmami z przewodu pokarmowego; jest niezbędny w procesie syntezy hormonów
 • Co to jest Moczanowa Dna Czym jest zapalenie stawów, podagra) choroba spowodowana odkładaniem się kryształów kwasu moczowego w stawach i ścięgnach; odkładające się złogi
 • Co to jest Serca Zawał Co oznacza sercowego spowodowana niedokrwieniem. Do rozwoju zawału serca dochodzi zwykle u pacjentów z chorobą wieńcową, u których dochodzi do
 • Co to jest Ptca Krzyżówka transluminal coronary angioplasty) przezskórna śródnaczyniowa koronaroplastyka; zabieg mający na celu poszerzenie światła tętnic wieńcowych
 • Co to jest Ogólne Osłabienie Najlepszy znajduje się w pierwszej dziesiątce najczęściej zgłaszanych dolegliwości w gabinecie lekarza rodzinnego. PENTOR w swoich danych
 • Co to jest Bóle w klatce piersiowej Przykłady piersiowej zależy od przyczyny, która go wywołuje. Różne jednostki chorobowe powodują inny rodzaj bólu, często charakterystyczny dla danej
 • Co to jest Abpm Encyklopedia Blood Pressure Monitoring) automatyczny całodobowy pomiar ciśnienia tętniczego; jedno ze specjalistycznych badań stosowanych w diagnostyce
 • Co to jest Kreatyniny Klirens Jak działa osocza oczyszczaną przez nerki z kreatyniny w jednostce czasu. W praktyce wykorzystywany jest do oznaczenia GFR czyli przesączania
 • Co to jest Tętnicze Ciśnienie Czy, jest ciśnienie krwi) siła parcia krwi na ściany naczyń krwionośnych; największe ciśnienie panuje w tętnicach, najniższe w żyłach; wartości
 • Co to jest Leczenie Pojęcie postępowanie mające na celu zwalczanie choroby; wśród pojęć związanych z leczeniem wyróżnia się: leczenie farmakologiczne (farmakoterapia
 • Co to jest Insulina Wyjaśnienie i wydzielany przez komórki β wysp trzustki, odpowiedzialny jest za wykorzystanie cukru (glukozy), jego działanie powoduje obniżenie poziomu
 • Co to jest Moczowy Kwas Opis naturalnie powstająca w organizmie człowieka jako produkt końcowy przemian (trawienia) aminokwasów białek; kwas moczowy może odkładać się w
 • Co to jest Sfigmomanometr Informacje słownictwie - ciśnieniomierz) urządzenie służące do pomiaru ciśnienia tętniczego; zbudowane jest z manometru rtęciowego lub sprężynowego
 • Co to jest Serca Niewydolność Co to jest to stan chorobowy, który wynika z czynnościowego lub strukturalnego upośledzenia mięśnia sercowego, zaburzającego czynność serca jako pompy
 • Co to jest Otyłość Definicja przewlekła choroba, za która odpowiedzialne są czynniki genetyczne, endokrynne i środowiskowe. Przewaga poboru energii nad jej utratą
 • Co to jest Wieńcowa Choroba Co znaczy najczęstszych postaci choroby niedokrwiennej serca; schorzenie polega na zwężeniu lub zamknięciu niektórych naczyń wieńcowych i zaburzeniu
 • Co to jest Kaszel Słownik najczęstszych przyczyn wizyt pacjentów u lekarzy pierwszego kontaktu. Polega na odruchowej odpowiedzi organizmu na podrażnienie receptorów
 • Co to jest Gorączka Znaczenie podwyższenie temperatury ciała powyżej 38 stopni Celsjusza, jest odpowiedzią organizmu na działanie szkodliwych czynników. Przedział między
 • Co to jest Ryzyka Czynniki Czym jest zwiększające prawdopodobieństwo wystąpienia nadciśnienia; do czynników niemodyfikowalnych - na które nie mamy wpływu - należą: wiek (ryzyko
 • Co to jest Tętnice Co oznacza prowadzące krew z serca do tkanek i narządów ciała; tętnice, dzięki obecności w swojej ścianie włókien mięśni gładkich, mogą kurcząc się
 • Co to jest Fartucha Białego Nadciśnienie Krzyżówka na stwierdzaniu podwyższonych wartości ciśnienia tętniczego tylko w sytuacji, gdy pomiary wykonuje personel medyczny; u tych samych osób
 • Co to jest Tętnicze Ciśnienie Rozkurczowe Najlepszy blood pressure - DBP) najniższa dolna wartość ciśnienia stwierdzana podczas jego pomiaru; pojawia się w momencie rozkurczu serca; w
 • Co to jest Żółtaczka Przykłady zabarwienie skóry, twardówki oraz błon śluzowych, sama w sobie nie jest chorobą, ale jest jej objawem. Przyczyną zażółcenia jest
 • Co to jest Przedsionków Migotanie Encyklopedia przedsionków jest najczęściej występująca tachyarytmią (przyspieszeniem akcji serca >100/min) pochodzenia nadkomorowego, cechującą się
 • Co to jest Elektrolity Jak działa określenie jonów występujących naturalnie w płynach ustrojowych (surowicy, moczu, płynie komórkowym, itd.), głównymi elektrolitami
 • Co to jest Senny Bezdech Obturacyjny Czy, jest senny (OBS) to stan zablokowania przepływu powietrza przez gardło podczas snu, powstający pomimo zachowanej aktywności mięśni wdechowych
 • Co to jest Dodatkowe Badania Pojęcie wykorzystaniem sprzętu diagnostycznego lub badania laboratoryjne, które mają na celu zebranie informacji umożliwiających dobór
 • Co to jest Przedmiotowe Badanie Wyjaśnienie badania pacjenta przez lekarza; obejmuje: badanie głowy, szyi, klatki piersiowej (osłuchiwanie i opukiwanie serca oraz płuc), jamy
 • Co to jest Wrzodowa Choroba Opis kraterowaty ubytek (uszkodzenie) w błonie śluzowej żołądka lub dwunastnicy, który jest spowodowany działaniem kwasu żołądkowego. Obecnie
 • Co to jest Wtórne Nadciśnienie Informacje nadciśnieniowej rozwijająca się na skutek innych schorzeń, takich jak, np.: zwężenie tętnicy nerkowej, guzy nadnerczy czy przysadki
 • Co to jest Wieńcowych Naczyń Angioplastyka Co to jest transluminal coronary angioplasty - PTCA) przezskórna śródnaczyniowa koronaroplastyka; zabieg mający na celu poszerzenie światła tętnic
 • Co to jest Duszność Definicja subiektywne odczucie braku powietrza, trudności w oddychaniu, często połączone ze wzmożonym wysiłkiem mięśni oddechowych. Może być
 • Co to jest Pressure Blood Diastolic Co znaczy ciśnienie tętnicze - najniższa dolna wartość ciśnienia stwierdzana podczas jego pomiaru; pojawia się w momencie rozkurczu serca; w metodzie
 • Co to jest Kostka Wskaźnik Słownik ramię ( z ang. ankle brachial index – ABI) jest używany do oceny stanu naczyń tętniczych kończyn dolnych. Wyznaczenie wartości ABI jest
 • Co to jest Koronaroplastyka Znaczenie transluminal coronary angioplasty - PTCA) przezskórna śródnaczyniowa koronaroplastyka; zabieg mający na celu poszerzenie światła tętnic
 • Co to jest Echokardiografia Czym jest wykorzystujące ultradźwięki, dzięki któremu można obejrzeć struktury serca (przedsionki, komory, zastawki serca); służy do oceny budowy i
 • Co to jest Stenokardia Co oznacza określenie używane przez lekarzy, będące synonimem dolegliwości spowodowanych chorobą niedokrwienną serca; mogą one przebiegać w postaci
 • Co to jest Serca Tamponada Krzyżówka nagromadzeniem płynu w otaczającym serce worku osierdziowym. Może powstać na skutek zapalenia osierdzia, urazu serca i osierdzia lub jako
 • Co to jest Terapia Najlepszy postępowanie mające na celu zwalczanie choroby; wśród pojęć związanych z terapią wyróżnia się: terapię farmakologiczną (farmakoterapia
 • Co to jest Azotu Tlenek Przykłady aktywnych substancji rozszerzających naczynia krwionośne. Produkowany jest przez syntazy tlenku azotu (NOS), w tym śródbłonkową izoformę
 • Co to jest Hipercholesterolemia Encyklopedia stężenie cholesterolu LDL ( LDL-C) w osoczu. Zgodnie z aktualnymi wytycznymi European Society of Cardiology za nieprawidłowe uznaje się
 • Co to jest Chromochłonny Guz Jak działa phaeochromocytoma) to zazwyczaj łagodny nowotwór, zlokalizowany najczęściej w rdzeniu nadnerczy. Jest przyczyną ok. 0,2 % wszystkich
 • Co to jest Bmi Czy, jest index) wskaźnik masy ciała; określa stosunek między masą ciała a wzrostem, wyliczany jako iloraz masy ciała (wyrażonej w kg) i wzrostu
 • Co to jest Lekarski Wywiad Pojęcie jeden z etapów badania pacjenta; podczas wywiadu lekarz zbiera informacje o: aktualnych dolegliwościach występujących u pacjenta
 • Co to jest Cukrzyca Wyjaśnienie spożywanych przez nas pokarmów organizm zamienia w glukozę, czyli formę cukru. Insulina jest hormonem produkowanym przez trzustkę, który
 • Co to jest Mózgu Udar Opis jakiegoś obszaru mózgu na skutek zaburzeń krążenia krwi w tym rejonie; udar niedokrwienny spowodowany może być np. zakrzepem lub zatorem w
 • Co to jest Pressure Blood High Informacje arterialis, ang. hypertension) nadciśnienie tętnicze; schorzenie rozpoznawane w przypadku, gdy wartości ciśnienia tętniczego zmierzone
 • Co to jest Piersiowej Aorty Tętniak Co to jest średnicy aorty piersiowej > 3,5 cm, występujące w jej części wstępującej, zstępującej lub łuku aorty. Tętniaki dzielimy na:- wrodzone
 • Co to jest Metaboliczny Zespół Definicja International Diabetes Federation (IDF) jest to występowanie:1.) otyłości brzusznej, zdefiniowanej jako obwód talii 80 cm u Europejek i 
 • Co to jest Tętnicze Ciśnienie Skurczowe Co znaczy blood pressure - SBP) najwyższa górna wartość ciśnienia stwierdzana podczas jego pomiaru; pojawia się w momencie wyrzutu krwi z serca do
 • Co to jest Brzucha Bóle Słownik dolegliwością w praktyce lekarza rodzinnego. Ich przyczyny mogą być bardzo różne - od błędu dietetycznego po choroby nowotworowe.W jamie
 • Co to jest Ciała Masy Wskaźnik Znaczenie index - BMI); stosunek między masą ciała a wzrostem, wyliczany jako iloraz masy ciała (wyrażonej w kg) i wzrostu podniesionego do kwadratu
 • Co to jest Farmakoterapia Czym jest leczenie schorzeń za pomocą leków (środków farmakologicznych
 • Co to jest Fallota Tetralogia Co oznacza zespół Fallota) to najczęstsza sinicza wrodzona wada serca. Charakteryzuje się 4 elementami anatomicznymi:- wielopoziomowym zwężeniem
 • Co to jest Stenokardialny Ból Krzyżówka określenie używane przez lekarzy, będące synonimem dolegliwości spowodowanych chorobą niedokrwienną serca; mogą one przebiegać w postaci
 • Co to jest Główna Tętnica Najlepszy naczynie układu krwionośnego prowadzące krew z lewej komory serca do narządów całego organizmu; w naczyniu tym wyróżnia się kilka odcinków
 • Co to jest Podstawowe Badania Przykłady laboratoryjne, których wykonanie - np. w przypadku pacjentów z podejrzeniem nadciśnienia tętniczego - daje największe szanse na wykrycie
 • Co to jest Samoistne Nadciśnienie Encyklopedia pierwotne) najczęstsza postać choroby nadciśnieniowej (ponad 90% przypadków); jednoznaczne przyczyny tego schorzenia pozostają nieznane
 • Co to jest Crohna Leśniowskiego Choroba Jak działa ziarniniakowe zapalenie zlokalizowane w przewodzie pokarmowym, najczęściej w jelicie czczym, chociaż może dotyczyć każdego odcinka - od
 • Co to jest Wysiłkowa Próba Czy, jest diagnostyki choroby niedokrwiennej serca; wykonywane jest na ruchomej bieżni lub rowerze stacjonarnym z równoczesnym zapisem krzywej EKG
 • Co to jest Arterialis Hypertensio Pojęcie high blood pressure) nadciśnienie tętnicze; schorzenie rozpoznawane w przypadku, gdy wartości ciśnienia tętniczego zmierzone podczas
 • Co to jest Dbp Wyjaśnienie blood pressure) ciśnienie tętnicze rozkurczowe - najniższa dolna wartość ciśnienia stwierdzana podczas jego pomiaru; pojawia się w momencie
 • Co to jest Rzucawka Opis ciążowe) to występowanie w okresie ciąży nadciśnienia tętniczego, białkomoczu i napadu drgawek kloniczno-tonicznych połączonych z utratą
 • Co to jest Głowy Bóle Informacje definicji niespecyficzny, subiektywny objaw, charakteryzujący się występowaniem bólu w obrębie głowy. Ból może być łagodny lub silny.Bóle
 • Co to jest Ekg Elektrokardiogram Co to jest wykorzystujące zjawisko powstawania w mięśniu sercowym prądów o niewielkim natężeniu; elektrokardiograf wychwytuje te zmiany i przekłada je
 • Co to jest Tętno Definicja rozciąganie i kurczenie się ścian naczyń krwionośnych spowodowane przepływem krwi (w rytmie akcji serca); jest najczęściej badane na
 • Co to jest Kuchenna Sól Co znaczy chlorku sodu, stosowana powszechnie jako przyprawa lub konserwant. Jest to jeden z czynników powstawania chorób cywilizacyjnych oraz
 • Co to jest Krwionośny Układ Słownik naczyniowy) zbudowany jest z serca, tętnic (prowadzących krew od serca do tkanek obwodowych i narządów), naczyń włosowatych i żył
 • Co to jest Miażdżyca Znaczenie atherosclerosis) przewlekła choroba, polegająca na obecności zmian zwyrodnieniowych w błonie środkowej i wewnętrznej ścian tętnic
 • Co to jest Złośliwe Nadciśnienie Czym jest nadciśnienia tętniczego charakteryzująca się wysokimi wartościami ciśnienia rozkurczowego oraz szybkim postępem powikłań narządowych
 • Co to jest Rozkurczowe Ciśnienie Co oznacza blood pressure - DBP) najniższa dolna wartość ciśnienia stwierdzana podczas jego pomiaru; pojawia się w momencie rozkurczu serca; w
 • Co to jest Angioplastyka Krzyżówka celu poszerzenie światła naczynia krwionośnego i poprawę przepływu krwi przez poszerzane naczynie, poprawia ukrwienie narządów
 • Co to jest Krzyża Bóle Najlepszy pojawiające się w dolnej części pleców, najczęściej występują pomiędzy 20 a 50 rokiem życia, a ich częstotliwość rośnie wraz z wiekiem
 • Co to jest Endotelinz Przykłady przez śródbłonek naczyniowy. Najsilniej spośród wszystkich znanych hormonów obkurczają naczynia krwionośne i poprzez to podnoszą ciśnienie
 • Co to jest Podmiotowe Badanie Encyklopedia jeden z etapów badania pacjenta; podczas badania podmiotowego lekarz zbiera informacje o: aktualnych dolegliwościach występujących u
 • Co to jest Moczu Zbiórka Dobowa Jak działa materiału do badań laboratoryjnych; na podstawie próbki moczu zebranego przez całą dobę można ocenić między innymi: dobowe wydalanie białka
 • Co to jest Hg Mm Czy, jest skrót oznaczający milimetry słupa rtęci; w takich jednostkach określa się najczęściej wysokość ciśnienia tętniczego
 • Co to jest Hypertension Pojęcie arterialis, ang. high blood pressure) nadciśnienie tętnicze; schorzenie rozpoznawane w przypadku, gdy wartości ciśnienia tętniczego

Jak leczyć wysokie ciśnienie? Co to jest niskie ciśnienie?

Leczenie choroby nadciśnienie, lekarstwo na niedociśnienie, lek. na nadciśnienie.

Definicja DEFINICJA Hypertension, Mm Hg, Dobowa Zbiórka Moczu, Badanie Podmiotowe, Endotelinz, Bóle Krzyża, Angioplastyka, Ciśnienie Rozkurczowe, Nadciśnienie Złośliwe, Miażdżyca znaczenie.

Co to jest Najlepszy Hypertension, Mm Hg, Dobowa Zbiórka Moczu, Badanie leczenie.