tętno ciśnienie tętnicze co to znaczy
Leczenie co znaczy badanie podmiotowe krzyżówka stenokardia co to jest mikroalbuminuria słownik Guz.

Definicje wysokie i niskie ciśnienie

 • Co to jest Tętno Co znaczy rozciąganie i kurczenie się ścian naczyń krwionośnych spowodowane przepływem krwi (w rytmie akcji serca); jest najczęściej badane na
 • Co to jest Tętnicze Ciśnienie Krzyżówka ciśnienie krwi) siła parcia krwi na ściany naczyń krwionośnych; największe ciśnienie panuje w tętnicach, najniższe w żyłach; wartości
 • Co to jest Biegunka Co to jest chorobowym polegającym na częstym (co najmniej trzy razy dziennie) oddawaniu płynnego stolca. Dolegliwości trwające poniżej 10 dni określa
 • Co to jest Kuchenna Sól Słownik chlorku sodu, stosowana powszechnie jako przyprawa lub konserwant. Jest to jeden z czynników powstawania chorób cywilizacyjnych oraz
 • Co to jest Samoistne Nadciśnienie Czym jest pierwotne) najczęstsza postać choroby nadciśnieniowej (ponad 90% przypadków); jednoznaczne przyczyny tego schorzenia pozostają nieznane
 • Co to jest Hipercholesterolemia Co oznacza stężenie cholesterolu LDL ( LDL-C) w osoczu. Zgodnie z aktualnymi wytycznymi European Society of Cardiology za nieprawidłowe uznaje się
 • Co to jest Senny Bezdech Obturacyjny Tłumaczenie senny (OBS) to stan zablokowania przepływu powietrza przez gardło podczas snu, powstający pomimo zachowanej aktywności mięśni wdechowych
 • Co to jest Tętnice Przykłady prowadzące krew z serca do tkanek i narządów ciała; tętnice, dzięki obecności w swojej ścianie włókien mięśni gładkich, mogą kurcząc się
 • Co to jest Główna Tętnica Definicja naczynie układu krwionośnego prowadzące krew z lewej komory serca do narządów całego organizmu; w naczyniu tym wyróżnia się kilka odcinków
 • Co to jest Ambulatory Blood Pressure Monitoring Encyklopedia całodobowy pomiar ciśnienia tętniczego; jedno ze specjalistycznych badań stosowanych w diagnostyce nadciśnienia tętniczego; badanie jest
 • Co to jest Pressure Blood High Jak działa arterialis, ang. hypertension) nadciśnienie tętnicze; schorzenie rozpoznawane w przypadku, gdy wartości ciśnienia tętniczego zmierzone
 • Co to jest Elektrolity Czy jest określenie jonów występujących naturalnie w płynach ustrojowych (surowicy, moczu, płynie komórkowym, itd.), głównymi elektrolitami
 • Co to jest Moczanowa Dna Pojęcie zapalenie stawów, podagra) choroba spowodowana odkładaniem się kryształów kwasu moczowego w stawach i ścięgnach; odkładające się złogi
 • Co to jest Tętnicze Nadciśnienie Wyjaśnienie arterialis, ang. hypertension, high blood pressure) schorzenie rozpoznane w przypadku, gdy wartości ciśnienia tętniczego zmierzone podczas
 • Co to jest Cholesterol Opis syntetyzowany w organizmie człowieka oraz wchłaniany wraz z pokarmami z przewodu pokarmowego; jest niezbędny w procesie syntezy hormonów
 • Co to jest Fartucha Białego Nadciśnienie Informacje na stwierdzaniu podwyższonych wartości ciśnienia tętniczego tylko w sytuacji, gdy pomiary wykonuje personel medyczny; u tych samych osób
 • Co to jest Abpm Znaczenie Blood Pressure Monitoring) automatyczny całodobowy pomiar ciśnienia tętniczego; jedno ze specjalistycznych badań stosowanych w diagnostyce
 • Co to jest Rozkurczowe Ciśnienie Co znaczy blood pressure - DBP) najniższa dolna wartość ciśnienia stwierdzana podczas jego pomiaru; pojawia się w momencie rozkurczu serca; w
 • Co to jest Mikołaj Korotkow Krzyżówka który w 1905 roku zmodyfikował metodę pomiaru ciśnienia tętniczego Riva-Rocciego, polegającą na osłuchiwaniu tętnicy podczas pomiaru; od
 • Co to jest Żółtaczka Co to jest zabarwienie skóry, twardówki oraz błon śluzowych, sama w sobie nie jest chorobą, ale jest jej objawem. Przyczyną zażółcenia jest
 • Co to jest Farmakoterapia Słownik leczenie schorzeń za pomocą leków (środków farmakologicznych
 • Co to jest Otyłość Czym jest przewlekła choroba, za która odpowiedzialne są czynniki genetyczne, endokrynne i środowiskowe. Przewaga poboru energii nad jej utratą
 • Co to jest Przedmiotowe Badanie Co oznacza badania pacjenta przez lekarza; obejmuje: badanie głowy, szyi, klatki piersiowej (osłuchiwanie i opukiwanie serca oraz płuc), jamy
 • Co to jest Białka Utrata Dobowa Tłumaczenie na podstawie dobowej zbiórki moczu; u zdrowych osób ilość białka w moczu nie przekracza 30 mg/dobę; pojawienie się większej ilości białka w
 • Co to jest Sfigmomanometr Przykłady słownictwie - ciśnieniomierz) urządzenie służące do pomiaru ciśnienia tętniczego; zbudowane jest z manometru rtęciowego lub sprężynowego
 • Co to jest Przeziębienie Definicja jest wywoływane przez wirusy. Pojawia się powoli, objawy stają się coraz bardziej dokuczliwe, aż do rozwinięcia choroby
 • Co to jest Moczowy Kwas Encyklopedia naturalnie powstająca w organizmie człowieka jako produkt końcowy przemian (trawienia) aminokwasów białek; kwas moczowy może odkładać się w
 • Co to jest Ryzyka Czynniki Jak działa zwiększające prawdopodobieństwo wystąpienia nadciśnienia; do czynników niemodyfikowalnych - na które nie mamy wpływu - należą: wiek (ryzyko
 • Co to jest Endotelinz Czy jest przez śródbłonek naczyniowy. Najsilniej spośród wszystkich znanych hormonów obkurczają naczynia krwionośne i poprzez to podnoszą ciśnienie
 • Co to jest Hg Mm Pojęcie skrót oznaczający milimetry słupa rtęci; w takich jednostkach określa się najczęściej wysokość ciśnienia tętniczego
 • Co to jest Azotu Tlenek Wyjaśnienie aktywnych substancji rozszerzających naczynia krwionośne. Produkowany jest przez syntazy tlenku azotu (NOS), w tym śródbłonkową izoformę
 • Co to jest Hypertension Opis arterialis, ang. high blood pressure) nadciśnienie tętnicze; schorzenie rozpoznawane w przypadku, gdy wartości ciśnienia tętniczego
 • Co to jest Optymalne Ciśnienie Informacje ciśnienie tętnicze nie przekraczające wartości 120/80 mm Hg
 • Co to jest Krew Znaczenie krążacy w naczyniach; składa się z osocza i krwinek: erytrocytów, leukocytów, płytek krwi; głównym zadaniem krwi jest transport tlenu do
 • Co to jest Brzucha Bóle Co znaczy dolegliwością w praktyce lekarza rodzinnego. Ich przyczyny mogą być bardzo różne - od błędu dietetycznego po choroby nowotworowe.W jamie
 • Co to jest Echokardiografia Krzyżówka wykorzystujące ultradźwięki, dzięki któremu można obejrzeć struktury serca (przedsionki, komory, zastawki serca); służy do oceny budowy i
 • Co to jest Serca Niewydolność Co to jest to stan chorobowy, który wynika z czynnościowego lub strukturalnego upośledzenia mięśnia sercowego, zaburzającego czynność serca jako pompy
 • Co to jest Gorączka Słownik podwyższenie temperatury ciała powyżej 38 stopni Celsjusza, jest odpowiedzią organizmu na działanie szkodliwych czynników. Przedział między
 • Co to jest Ekg Elektrokardiogram Czym jest wykorzystujące zjawisko powstawania w mięśniu sercowym prądów o niewielkim natężeniu; elektrokardiograf wychwytuje te zmiany i przekłada je
 • Co to jest Rzucawka Co oznacza ciążowe) to występowanie w okresie ciąży nadciśnienia tętniczego, białkomoczu i napadu drgawek kloniczno-tonicznych połączonych z utratą
 • Co to jest Wysiłkowa Próba Tłumaczenie diagnostyki choroby niedokrwiennej serca; wykonywane jest na ruchomej bieżni lub rowerze stacjonarnym z równoczesnym zapisem krzywej EKG
 • Co to jest Krwionośny Układ Przykłady naczyniowy) zbudowany jest z serca, tętnic (prowadzących krew od serca do tkanek obwodowych i narządów), naczyń włosowatych i żył
 • Co to jest Głębokich Żył Zakrzepica Definicja głębokich, czyli obecność skrzeplin w układzie żył głębokich jest potencjalnie niebezpieczną chorobą, która może nawet zagrażać życiu
 • Co to jest Krzyża Bóle Encyklopedia pojawiające się w dolnej części pleców, najczęściej występują pomiędzy 20 a 50 rokiem życia, a ich częstotliwość rośnie wraz z wiekiem
 • Co to jest Lipidy Jak działa organicznych, których cząsteczki zawierają kwasy tłuszczowe; charakterystyczną cechą lipidów jest dobra rozpuszczalność w substancjach
 • Co to jest Przedsionków Migotanie Czy jest przedsionków jest najczęściej występująca tachyarytmią (przyspieszeniem akcji serca >100/min) pochodzenia nadkomorowego, cechującą się
 • Co to jest Wrzodowa Choroba Pojęcie kraterowaty ubytek (uszkodzenie) w błonie śluzowej żołądka lub dwunastnicy, który jest spowodowany działaniem kwasu żołądkowego. Obecnie
 • Co to jest Kreatyniny Klirens Wyjaśnienie osocza oczyszczaną przez nerki z kreatyniny w jednostce czasu. W praktyce wykorzystywany jest do oznaczenia GFR czyli przesączania
 • Co to jest Stenokardialny Ból Opis określenie używane przez lekarzy, będące synonimem dolegliwości spowodowanych chorobą niedokrwienną serca; mogą one przebiegać w postaci
 • Co to jest Duszność Informacje subiektywne odczucie braku powietrza, trudności w oddychaniu, często połączone ze wzmożonym wysiłkiem mięśni oddechowych. Może być
 • Co to jest Dbp Znaczenie blood pressure) ciśnienie tętnicze rozkurczowe - najniższa dolna wartość ciśnienia stwierdzana podczas jego pomiaru; pojawia się w momencie
 • Co to jest Terapia Co znaczy postępowanie mające na celu zwalczanie choroby; wśród pojęć związanych z terapią wyróżnia się: terapię farmakologiczną (farmakoterapia
 • Co to jest Serca Tamponada Krzyżówka nagromadzeniem płynu w otaczającym serce worku osierdziowym. Może powstać na skutek zapalenia osierdzia, urazu serca i osierdzia lub jako
 • Co to jest Lekarski Wywiad Co to jest jeden z etapów badania pacjenta; podczas wywiadu lekarz zbiera informacje o: aktualnych dolegliwościach występujących u pacjenta
 • Co to jest Ciała Masy Wskaźnik Słownik index - BMI); stosunek między masą ciała a wzrostem, wyliczany jako iloraz masy ciała (wyrażonej w kg) i wzrostu podniesionego do kwadratu
 • Co to jest Mózgu Udar Czym jest jakiegoś obszaru mózgu na skutek zaburzeń krążenia krwi w tym rejonie; udar niedokrwienny spowodowany może być np. zakrzepem lub zatorem w
 • Co to jest Wieńcowa Choroba Co oznacza najczęstszych postaci choroby niedokrwiennej serca; schorzenie polega na zwężeniu lub zamknięciu niektórych naczyń wieńcowych i zaburzeniu
 • Co to jest Moczu Zbiórka Dobowa Tłumaczenie materiału do badań laboratoryjnych; na podstawie próbki moczu zebranego przez całą dobę można ocenić między innymi: dobowe wydalanie białka
 • Co to jest Pressure Blood Systolic Przykłady ciśnienie tętnicze - najwyższa wartość ciśnienia stwierdzana podczas jego pomiaru; pojawia się w momencie wyrzutu krwi z serca do tętnic; w
 • Co to jest Podagra Definicja moczanowe zapalenie stawów) choroba spowodowana odkładaniem się kryształów kwasu moczowego w stawach i ścięgnach; odkładające się złogi
 • Co to jest Koronaroplastyka Encyklopedia transluminal coronary angioplasty - PTCA) przezskórna śródnaczyniowa koronaroplastyka; zabieg mający na celu poszerzenie światła tętnic
 • Co to jest Tętnicze Ciśnienie Skurczowe Jak działa blood pressure - SBP) najwyższa górna wartość ciśnienia stwierdzana podczas jego pomiaru; pojawia się w momencie wyrzutu krwi z serca do
 • Co to jest Oka Dna Badanie Czy jest nadciśnienia tętniczego są zmiany w obrębie tętniczek siatkówki oraz tarczy nerwu wzrokowego. Zmiany w obrębie naczyń dna oka
 • Co to jest Podstawowe Badania Pojęcie laboratoryjne, których wykonanie - np. w przypadku pacjentów z podejrzeniem nadciśnienia tętniczego - daje największe szanse na wykrycie
 • Co to jest Sbp Wyjaśnienie blood pressure) ciśnienie tętnicze skurczowe - najwyższa górna wartość ciśnienia stwierdzana podczas jego pomiaru; pojawia się w momencie
 • Co to jest Piersiowej Aorty Tętniak Opis średnicy aorty piersiowej > 3,5 cm, występujące w jej części wstępującej, zstępującej lub łuku aorty. Tętniaki dzielimy na:- wrodzone
 • Co to jest Złośliwe Nadciśnienie Informacje nadciśnienia tętniczego charakteryzująca się wysokimi wartościami ciśnienia rozkurczowego oraz szybkim postępem powikłań narządowych
 • Co to jest Lipoproteiny Znaczenie białkami, stanowią składniki struktury komórek oraz główny składnik osłonek mielinowych otoczek nerwów; występują także w osoczu krwi
 • Co to jest Bóle w klatce piersiowej Co znaczy piersiowej zależy od przyczyny, która go wywołuje. Różne jednostki chorobowe powodują inny rodzaj bólu, często charakterystyczny dla danej
 • Co to jest Ptca Krzyżówka transluminal coronary angioplasty) przezskórna śródnaczyniowa koronaroplastyka; zabieg mający na celu poszerzenie światła tętnic wieńcowych
 • Co to jest Wtórne Nadciśnienie Co to jest nadciśnieniowej rozwijająca się na skutek innych schorzeń, takich jak, np.: zwężenie tętnicy nerkowej, guzy nadnerczy czy przysadki
 • Co to jest Angioplastyka Słownik celu poszerzenie światła naczynia krwionośnego i poprawę przepływu krwi przez poszerzane naczynie, poprawia ukrwienie narządów
 • Co to jest Rr Czym jest oznaczające ciśnienie tętnicze; RR pochodzi od nazwiska Scipione Riva-Rocci, który pod koniec XIX wieku skonstruował pierwszy aparat do
 • Co to jest Ogólne Osłabienie Co oznacza znajduje się w pierwszej dziesiątce najczęściej zgłaszanych dolegliwości w gabinecie lekarza rodzinnego. PENTOR w swoich danych
 • Co to jest Anemia Tłumaczenie niedokrwistość, to stan zmniejszonego poziomu we krwi hemoglobiny (barwnika występującego w erytrocytach) lub krwinek czerwonych
 • Co to jest Głowy Bóle Przykłady definicji niespecyficzny, subiektywny objaw, charakteryzujący się występowaniem bólu w obrębie głowy. Ból może być łagodny lub silny.Bóle
 • Co to jest Baroreceptory Definicja na zmiany ciśnienia tętniczego; zlokalizowane są w ścianie zatoki szyjnej w rozwidleniu tętnicy szyjnej wspólnej na tętnicę szyjną
 • Co to jest Crohna Leśniowskiego Choroba Encyklopedia ziarniniakowe zapalenie zlokalizowane w przewodzie pokarmowym, najczęściej w jelicie czczym, chociaż może dotyczyć każdego odcinka - od
 • Co to jest Metaboliczny Zespół Jak działa International Diabetes Federation (IDF) jest to występowanie:1.) otyłości brzusznej, zdefiniowanej jako obwód talii 80 cm u Europejek i 
 • Co to jest Serca Zawał Czy jest sercowego spowodowana niedokrwieniem. Do rozwoju zawału serca dochodzi zwykle u pacjentów z chorobą wieńcową, u których dochodzi do
 • Co to jest Skurczowe Ciśnienie Pojęcie blood pressure - SBP) najwyższa górna wartość ciśnienia stwierdzana podczas jego pomiaru; pojawia się w momencie wyrzutu krwi z serca do
 • Co to jest Bmi Wyjaśnienie index) wskaźnik masy ciała; określa stosunek między masą ciała a wzrostem, wyliczany jako iloraz masy ciała (wyrażonej w kg) i wzrostu
 • Co to jest Tętnicze Ciśnienie Rozkurczowe Opis blood pressure - DBP) najniższa dolna wartość ciśnienia stwierdzana podczas jego pomiaru; pojawia się w momencie rozkurczu serca; w
 • Co to jest Miażdżyca Informacje atherosclerosis) przewlekła choroba, polegająca na obecności zmian zwyrodnieniowych w błonie środkowej i wewnętrznej ścian tętnic
 • Co to jest Terapeutyczne Postępowanie Znaczenie leczenie, terapia) postępowanie mające na celu zwalczanie choroby; wśród pojęć związanych z postępowaniem leczniczym wyróżnia się: terapię
 • Co to jest Arterialis Hypertensio Co znaczy high blood pressure) nadciśnienie tętnicze; schorzenie rozpoznawane w przypadku, gdy wartości ciśnienia tętniczego zmierzone podczas
 • Co to jest Pressure Blood Diastolic Krzyżówka ciśnienie tętnicze - najniższa dolna wartość ciśnienia stwierdzana podczas jego pomiaru; pojawia się w momencie rozkurczu serca; w metodzie
 • Co to jest Insulina Co to jest i wydzielany przez komórki β wysp trzustki, odpowiedzialny jest za wykorzystanie cukru (glukozy), jego działanie powoduje obniżenie poziomu
 • Co to jest Cukrzyca Słownik spożywanych przez nas pokarmów organizm zamienia w glukozę, czyli formę cukru. Insulina jest hormonem produkowanym przez trzustkę, który
 • Co to jest Wieńcowych Naczyń Angioplastyka Czym jest transluminal coronary angioplasty - PTCA) przezskórna śródnaczyniowa koronaroplastyka; zabieg mający na celu poszerzenie światła tętnic
 • Co to jest Kostka Wskaźnik Co oznacza ramię ( z ang. ankle brachial index – ABI) jest używany do oceny stanu naczyń tętniczych kończyn dolnych. Wyznaczenie wartości ABI jest
 • Co to jest Kaszel Tłumaczenie najczęstszych przyczyn wizyt pacjentów u lekarzy pierwszego kontaktu. Polega na odruchowej odpowiedzi organizmu na podrażnienie receptorów
 • Co to jest Fallota Tetralogia Przykłady zespół Fallota) to najczęstsza sinicza wrodzona wada serca. Charakteryzuje się 4 elementami anatomicznymi:- wielopoziomowym zwężeniem
 • Co to jest Dodatkowe Badania Definicja wykorzystaniem sprzętu diagnostycznego lub badania laboratoryjne, które mają na celu zebranie informacji umożliwiających dobór
 • Co to jest Chromochłonny Guz Encyklopedia phaeochromocytoma) to zazwyczaj łagodny nowotwór, zlokalizowany najczęściej w rdzeniu nadnerczy. Jest przyczyną ok. 0,2 % wszystkich
 • Co to jest Mikroalbuminuria Jak działa z moczem 30-300 mg/dobę lub 20-200 mg/l albumin (białka). Jest to wczesny objaw świadczący o uszkodzeniu nerek (nefropatii) w przebiegu
 • Co to jest Stenokardia Czy jest określenie używane przez lekarzy, będące synonimem dolegliwości spowodowanych chorobą niedokrwienną serca; mogą one przebiegać w postaci
 • Co to jest Podmiotowe Badanie Pojęcie jeden z etapów badania pacjenta; podczas badania podmiotowego lekarz zbiera informacje o: aktualnych dolegliwościach występujących u
 • Co to jest Leczenie Wyjaśnienie postępowanie mające na celu zwalczanie choroby; wśród pojęć związanych z leczeniem wyróżnia się: leczenie farmakologiczne (farmakoterapia

Jak leczyć wysokie ciśnienie? Co to jest niskie ciśnienie?

Leczenie choroby nadciśnienie, lekarstwo na niedociśnienie, lek. na nadciśnienie.

Definicja Leczenie co znaczy badanie podmiotowe krzyżówka stenokardia co to jest mikroalbuminuria słownik Guz chromochłonny czym jest badania dodatkowe co oznacza. znaczenie.

Co to jest Tętno co znaczy ciśnienie tętnicze krzyżówka biegunka co to jest Sól leczenie.