wieńcowych naczyń co to znaczy
Co to jest angioplastyka naczyń wieńcowych. Jak leczyć przezskórna śródnaczyniowa koronaroplastyka.

Czy pomocne?

Co to jest angioplastyka naczyń wieńcowych

Definicja: (ang. percutaneus transluminal coronary angioplasty - PTCA) przezskórna śródnaczyniowa koronaroplastyka; zabieg mający na celu poszerzenie światła tętnic wieńcowych zaopatrujących serce i poprawę przepływu krwi przez poszerzane naczynie, poprawia ukrwienie serca; stosowany jest w niektórych postaciach choroby niedokrwiennej serca (tzw. choroby wieńcowej)