co to znaczy
Co to jest BMI. Jak leczyć stosunek między masą ciała a wzrostem, wyliczany jako iloraz masy ciała.

Czy pomocne?

Co to jest BMI

Definicja: (ang. body mass index) wskaźnik masy ciała; określa stosunek między masą ciała a wzrostem, wyliczany jako iloraz masy ciała (wyrażonej w kg) i wzrostu podniesionego do kwadratu (wyrażonego w m2); zakres prawidłowy to 18-25 kg/m2, jeżeli BMI wynosi 25-30 kg/m2, oznacza to nadwagę, jeśli przekracza 30 kg/m2 - otyłość