crohna leśniowskiego choroba co to znaczy
Co to jest choroba Leśniowskiego-Crohna. Jak leczyć przewodzie pokarmowym, najczęściej w jelicie.

Czy pomocne?

Co to jest choroba Leśniowskiego-Crohna

Definicja: jest to nieswoiste, ziarniniakowe zapalenie zlokalizowane w przewodzie pokarmowym, najczęściej w jelicie czczym, chociaż może dotyczyć każdego odcinka - od ust po odbyt.

Przyczyna choroby nie została do końca poznana. Najbardziej popularna teoria mówi, że stan zapalny w ścianie jelita pojawia się w wyniku nieprawidłowej odpowiedzi immunologicznej (odpornościowej) naszego organizmu na bytujące w przewodzie pokarmowym nieszkodliwe bakterie.

Kobiety i mężczyźni zapadają na tą chorobę jednakowo często, może występować także rodzinnie. Najczęściej dotyka ona osób między 20-30 rokiem życia.

Ciekawostką jest fakt, że ludzie pochodzenia żydowskiego zapadają częściej na chorobę Leśniowskiego-Crohna, a u ludzi rasy czarnej ryzyko jest mniejsze