arterial hypertensio co to znaczy
Co to jest hypertensio arterialis. Jak leczyć tętnicze; schorzenie rozpoznawane w przypadku, gdy.

Czy pomocne?

Co to jest hypertensio arterialis

Definicja: (ang. hypertension, high blood pressure) nadciśnienie tętnicze; schorzenie rozpoznawane w przypadku, gdy wartości ciśnienia tętniczego zmierzone podczas przynajmniej dwóch wizyt u lekarza są wyższe lub równe 140/90 mm Hg; choroba ta rozwija się najczęściej bezobjawowo; nadciśnienie tętnicze może prowadzić do rozwoju powikłań sercowo-naczyniowych, takich jak: przerost lewej komory serca, choroba wieńcowa, zawał serca, udar mózgu, miażdżyca tętnic, upośledzenie funkcji nerek, uszkodzenie siatkówki oczu; nadciśnienie tętnicze jest chorobą przewlekłą podlegającą długotrwałemu leczeniu