złośliwe nadciśnienie co to znaczy
Co to jest nadciśnienie złośliwe. Jak leczyć się wysokimi wartościami ciśnienia rozkurczowego oraz.

Czy pomocne?

Co to jest nadciśnienie złośliwe

Definicja: Najcięższa postać nadciśnienia tętniczego charakteryzująca się wysokimi wartościami ciśnienia rozkurczowego oraz szybkim postępem powikłań narządowych (niewydolności serca, niewydolności nerek, zmian w obrębie naczyń siatkówki). Nadciśnienie złośliwe może być następstwem każdego rodzaju nadciśnienia. Prowadzące do jego powstania mechanizmy nie zostały jak dotąd jednoznacznie wyjaśnione. Duże znaczenie przypisuje się niekorzystnemu wpływowi wysokich wartości ciśnienia tętniczego na ściany naczyń krwionośnych i zaburzonej funkcji śródbłonka naczyniowego.

Nie leczone nadciśnienie złośliwe zazwyczaj szybko prowadzi do śmierci - około 80% chorych umiera w ciągu roku od diagnozy. Właściwe leczenie hipotensyjne wybitnie poprawia rokowanie.

Objawy kliniczne nadciśnienia złośliwego:

- rozkurczowe ciśnienie krwi > 120 mm Hg;

- szybki rozwój powikłań narządowych;

- zmiany w naczyniach krwionośnych siatkówki;

- zmniejszenie dzienno - nocnego rytmu zmian ciśnienia tętniczego