serca niewydolność co to znaczy
Co to jest Niewydolność serca. Jak leczyć czynnościowego lub strukturalnego upośledzenia mięśnia.

Czy pomocne?

Co to jest Niewydolność serca

Definicja: Niewydolność serca to stan chorobowy, który wynika z czynnościowego lub strukturalnego upośledzenia mięśnia sercowego, zaburzającego czynność serca jako pompy. Osłabione serce nie pracuje tak jak powinno, co odczuwalne jest zwłaszcza podczas prób podejmowania wysiłku fizycznego. Objawy niewydolności serca to: męczliwość i występowanie duszności – co ogranicza tolerancję wysiłku fizycznego, zatrzymywanie płynów w organizmie – powstawanie obrzęków obwodowych. Nietolerancja wysiłku i retencja płynów znacząco ograniczają wydolność fizyczną chorego i jego jakość życia. Wystąpienie niewydolności serca związane jest ze złym rokowaniem.

Powodem niewydolności serca mogą być choroby serca lub dużych naczyń krwionośnych, ale najczęściej jest ona efektem upośledzenia czynności lewej komory serca. Upośledzenie czynności lewej komory może wynikać z zaburzeń skurczu, rozkurczu lub kombinacji obu, a najczęściej wywołane jest chorobą wieńcową i nadciśnieniem tętniczym.

Niewydolność serca rozpoznaje się na podstawie obecności typowych objawów, badania fizykalnego i badań dodatkowych takich jak EKG, RTG klatki piersiowej, badania biochemiczne i echo serca