wysiłkowa próba co to znaczy
Co to jest próba wysiłkowa. Jak leczyć wykonywane jest na ruchomej bieżni lub rowerze stacjonarnym.

Czy pomocne?

Co to jest próba wysiłkowa

Definicja PRÓBA WYSIŁKOWA: adanie służące do diagnostyki choroby niedokrwiennej serca; wykonywane jest na ruchomej bieżni lub rowerze stacjonarnym z równoczesnym zapisem krzywej EKG; podczas badania pacjent według ściśle określonego schematu zwiększa swój wysiłek fizyczny, aż do chwili osiągnięcia limitu tętna, bólu w klatce piersiowej, zmęczenia lub wystąpienia zmian w krzywej EKG zmuszających do przerwania badania; badanie wysiłkowe oceniane jest przez lekarza

Definicja Tętnice:
Co to jest prowadzące krew z serca do tkanek i narządów ciała; tętnice, dzięki obecności w swojej ścianie włókien mięśni gładkich, mogą kurcząc się lub rozszerzając wpływać na wartość ciśnienia tętniczego próba wysiłkowa co znaczy.
Definicja ABPM:
Co to jest Blood Pressure Monitoring) automatyczny całodobowy pomiar ciśnienia tętniczego; jedno ze specjalistycznych badań stosowanych w diagnostyce nadciśnienia tętniczego; badanie jest pomocne w: weryfikacji próba wysiłkowa krzyżówka.
Definicja Mm Hg:
Co to jest skrót oznaczający milimetry słupa rtęci; w takich jednostkach określa się najczęściej wysokość ciśnienia tętniczego próba wysiłkowa co to jest.
Definicja RR:
Co to jest skrótowe określenie oznaczające ciśnienie tętnicze; RR pochodzi od nazwiska Scipione Riva-Rocci, który pod koniec XIX wieku skonstruował pierwszy aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego próba wysiłkowa słownik.
Definicja BMI:
Co to jest index) wskaźnik masy ciała; określa stosunek między masą ciała a wzrostem, wyliczany jako iloraz masy ciała (wyrażonej w kg) i wzrostu podniesionego do kwadratu (wyrażonego w m2); zakres prawidłowy próba wysiłkowa czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: