serca tamponada co to znaczy
Co to jest tamponada serca. Jak leczyć worku osierdziowym. Może powstać na skutek zapalenia.

Czy pomocne?

Co to jest tamponada serca

Definicja TAMPONADA SERCA: Stan spowodowany nagromadzeniem płynu w otaczającym serce worku osierdziowym. Może powstać na skutek zapalenia osierdzia, urazu serca i osierdzia lub jako następstwo pęknięcia tętniaka rozwarstwiającego aorty wstępującej. Do charakterystycznych objawów tamponady serca należą: duszność, szybka akcja serca, ściszenie tonów serca, wypełnienie żył szyjnych krwią, obniżenie ciśnienia tętniczego (może nie występować u chorych na nadciśnienie tętnicze). Występująca nagle tamponada serca jest stanem zagrożenia życia i wymaga natychmiastowej interwencji lekarza. Leczenie tamponady polega na nakłuciu worka osierdziowego przez ścianę klatki piersiowej i usunięciu nagromadzonego płynu

Definicja Zespół Metaboliczny:
Co to jest International Diabetes Federation (IDF) jest to występowanie:1.) otyłości brzusznej, zdefiniowanej jako obwód talii 80 cm u Europejek i  94 cm u Europejczykóworaz 2 z 4 następujących czy tamponada serca co znaczy.
Definicja Wskaźnik Masy Ciała:
Co to jest index - BMI); stosunek między masą ciała a wzrostem, wyliczany jako iloraz masy ciała (wyrażonej w kg) i wzrostu podniesionego do kwadratu (wyrażonego w m2); zakres prawidłowy to 18-25 kg/m2, jeżeli tamponada serca krzyżówka.
Definicja Mm Hg:
Co to jest skrót oznaczający milimetry słupa rtęci; w takich jednostkach określa się najczęściej wysokość ciśnienia tętniczego tamponada serca co to jest.
Definicja Nadciśnienie Białego Fartucha:
Co to jest na stwierdzaniu podwyższonych wartości ciśnienia tętniczego tylko w sytuacji, gdy pomiary wykonuje personel medyczny; u tych samych osób wyniki pomiarów ciśnienia wykonywane, np. w domu, nie tamponada serca słownik.
Definicja Badanie Przedmiotowe:
Co to jest badania pacjenta przez lekarza; obejmuje: badanie głowy, szyi, klatki piersiowej (osłuchiwanie i opukiwanie serca oraz płuc), jamy brzusznej, kończyn; podczas badania przedmiotowego lekarz zbiera tamponada serca czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: