ciała masy wskaźnik co to znaczy
Co to jest wskaźnik masy ciała. Jak leczyć wzrostem, wyliczany jako iloraz masy ciała (wyrażonej w.

Czy pomocne?

Co to jest wskaźnik masy ciała

Definicja: (ang. body mass index - BMI); stosunek między masą ciała a wzrostem, wyliczany jako iloraz masy ciała (wyrażonej w kg) i wzrostu podniesionego do kwadratu (wyrażonego w m2); zakres prawidłowy to 18-25 kg/m2, jeżeli BMI wynosi 25-30 kg/m2, oznacza to nadwagę, jeśli przekracza 30 kg/m2 - otyłość