charakterystyczne cechy co to znaczy
Definicja Charakterystyczne cechy reduktorów i utleniaczy. Co to jest występując na najwyższym.

Czy pomocne?

Definicja Charakterystyczne cechy reduktorów i utleniaczy

Co to znaczy: utleniacze reduktory posiadają właściwości utleniające- występując na najwyższym możliwym stopniu utlenienia mają możliwość jego obniżenia- pierwiastki charakteryzujące się dużą elektroujemnością, np. tlen, fluor,chlor oraz np. H2O2, Mg2+, SO42–, NO3–,MnO4–, Cr2O72– posiadają właściwości redukujące- występując na najniższym możliwym stopniu utlenienia mają możliwość jego podwyższenia- pierwiastki charakteryzujące się małą elektroujemnością, np. litowce, berylowce, glin, węgiel, H2 oraz np. S2–, SO32–, NO2–

Czym jest Charakterystyczne cechy znaczenie w Słownik na C .