doświadczalne potwierdzienie co to znaczy
Definicja Doświadczalne potwierdzienie charakteru chemicznego danego tlenku. Co to jest a następnie.

Czy pomocne?

Definicja Doświadczalne potwierdzienie charakteru chemicznego danego tlenku

Co to znaczy: Należy przeprowadzić reakcje tego tlenku z kwasem i zasadą, a następnie sprawdzić, czy tlenek ten rozpuszcza się w wodzie*. Tlenek, który reaguje z kwasami, a nie reaguje z zasadami, posiada charakter zasadowy. Tlenek, który reaguje z zasadami, a nie reaguje z kwasami, posiada charakter kwasowy. Tlenki te zazwyczaj reagują z wodą tworząc odpowiednio zasadę (tlenek zasadowy) lub kwas (tlenek kwasowy). Tlenki reagujące zarówno z kwasami, jak i zasadami posiadają charakter amfoteryczny. Tlenki te nie reagują z wodą. Tlenki niereagujące z kwasami, zasadami ani z wodą posiadają charakter obojętny. Istnieją tzw. tlenki mieszane. Tlenki te zawierają ten sam pierwiastek na różnych stopniach utlenienia. W nazwach tych tlenków stopnie utlenienia podaje się w nawiasie w kolejności rosnącej, np.:

Czym jest Doświadczalne potwierdzienie znaczenie w Słownik na D .