elektroliza co to znaczy
Definicja Elektroliza. Co to jest utleniania-redukcji), wywołanych przepływem stałego prądu.

Czy pomocne?

Definicja Elektroliza

Co to znaczy: Elektroliza – całokształt zjawisk (szereg reakcji utleniania-redukcji), wywołanych przepływem stałego prądu elektrycznego przez roztwory elektrolitów lub formę stopioną substancji. Aby przeprowadzić elektrolizę potrzebne są: źródło prądu stałego, elektrody zanurzone w elektrolicie, woltomierz lub amperomierz, opornik do regulowania różnicy potencjałów między elektrodami, elektrolizer wraz z elektrolitem. Elektroliza jest procesem wymuszonym przez przyłożone z zewnątrz napięcie. Najniższe napięcie zewnętrznego źródła prądu stałego potrzebne do wywołania reakcji elektrodowej to napięcie rozkładowe. Jest ono równe co najmniej sile elektromotorycznej ogniwa, w którym zachodzi samorzutnie analogiczna reakcja chemiczna, ale w kierunku przeciwnym. Skutkiem przepływu prądu przez elektrolit jest: uporządkowany ruch jonów w roztworze, przebieg procesów chemicznych na powierzchniach elektrod, zmiana stężenia w obszarach elektrolitu sąsiadujących z elektrodami. Pamiętaj! Podczas elektrolizy roztworu wodnego zawierającego: kilka kationów ⇒ jako pierwszy redukuje się kation o najwyższym potencjale standardowym, następnie kolejno kationy o coraz niższych potencjałach, kilka anionów ⇒ jako pierwszy utlenia się anion o najniższym potencjale standardowym, a w następnej kolejności będą się utleniać aniony o coraz wyższym potencjale. Im bardziej szlachetny metal, tym łatwiej ulega redukcji.

Czym jest Elektroliza znaczenie w Słownik na E .