energia jonizacji co to znaczy
Definicja Jonizacji Energia. Co to jest jednododatni jon + 1 elektron (oderwany) Energia jonizacji.

Czy pomocne?

Definicja Jonizacji Energia

Co to znaczy: Jak zjonizować atom? atom elektrycznie obojętny --> jednododatni jon + 1 elektron (oderwany) Energia jonizacji: minimalna energia niezbędna do oderwania elektronu. Najłatwiej oderwać pierwszy elektron od atomu (E1–pierwsza energia jonizacji); wartości kolejnych energii jonizacji rosną: trudniej oderwać elektron od już istniejącego kationu (E1< E2< E3 ...).Wartości kolejnych energii jonizacji dla atomu magnezu przedstawiono na wykresie obok: Analizując wykres można zauważyć nagły skok wartości energii jonizacji. E1 i E2 dotyczą elektronów odrywanych z ostatniej powłoki, czyli elektronów walencyjnych. Kolejne odrywane elektrony (trzeci i czwarty) pochodzą z powłoki przedostatniej. Znaczna różnica wartości pomiędzy E1 i E2 a E3 i E4 spowodowana jest silniejszym przyciąganiem przez jądro elektronów z przedostatniej powłoki w stosunku do elektronów walencyjnych. Elektrony trzeci i czwarty są mocniej przyciągane przez słabiej ekranowane jądro, dlatego trudniej je oderwać. Analizując wartości energii jonizacji należy uwzględnić wpływ oddziaływania odrywanego elektronu z jądrem o tzw. efektywnym ładunku. Efektywny ładunek jądra działający na elektron jest zawsze mniejszy od rzeczywistego ładunku jądra. Litowce mają najmniejszą energię jonizacji, dlatego, że im mniej elektronów walencyjnych zawiera atom pierwiastka, tym łatwiej się ich pozbywa tworząc kation. Helowce mają największą energię jonizacji, gdyż najtrudniej jest oderwać elektron od atomu o najkorzystniejszej energetycznie konfiguracji elektronowej. W okresie energia jonizacji rośnie ze wzrostem liczby atomowej – im większa liczba elektronów walencyjnych, większa liczba protonów i większy ładunek jądra, tym trudniej oderwać elektron, który jest coraz silniej przyciągany przez jądro (przy malejącym promieniu atomu). W grupie energia jonizacji maleje ze wzrostem liczby atomowej pierwiastka, dlatego,że im dalej znajduje się elektron od jądra, tym słabiej z nim oddziałuje i łatwiej go oderwać. Konfiguracja elektronowa atomu sodu: Pamiętaj! Promień kationu jest zawsze mniejszy od promienia atomu, z którego powstał.

Czym jest Energia jonizacji znaczenie w Słownik na E .