fosfor jego związki co to znaczy
Definicja Fosfor i jego związki. Co to jest jak fosforyt Ca3(PO4)2 lub apatyt fluorowy 3 Ca3(PO4)2.

Czy pomocne?

Definicja Fosfor i jego związki

Co to znaczy: Fosfor występuje w przyrodzie w postaci minerałów takich jak fosforyt Ca3(PO4)2 lub apatyt fluorowy 3 Ca3(PO4)2 · CaF2. Jest także składnikiem żywych organizmów (m.in. wchodzi w skład kwasów nukleinowych oraz niektórych białek). Konfiguracja elektronowa atomu fosforu: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3. Stopnie utlenienia fosforu w związkach: –III, III, V. Fosfor tworzy cztery odmiany alotropowe o różnych właściwościach i zastosowaniu: odmiana właściwości zastosowanie fosfor biały - występuje w postaci czteroatomowych cząsteczek P4- białe ciało stałe, nierozpuszczalne w wodzie- ulega samozapaleniu w ok. 40oC, dlatego przechowywany jest pod wodą- w ciemności świeci, „fosforyzuje” zielonym światłem, gdyż pod wpływem tlenu z powietrza utlenia się, czemu towarzyszy emisja światła – zjawisko chemiluminescencji- jest aktywny chemicznie- nie przewodzi prądu elektrycznego- jest trujący ma zastosowanie w produkcji tlenków, kwasów i soli kwasów fosforowych fosfor czerwony - czerwono-różowy proszek, bez zapachu, nierozpuszczalny w wodzie- ma mniejszą aktywność chemiczną niż fosfor biały- słabo przewodzi prąd elektryczny- nie jest trujący stosowany do produkcji zapałek, a także w przemyśle zbrojeniowym, np. do produkcji bomb i amunicji, stosowany jest także jako dodatek do stopów metali jako środek podnoszący ich twardość fosfor fioletowy - jest stosunkowo nietrwały- powstaje podczas ogrzewania fosforu czerwonego --- fosfor czarny - najtrwalsza odmiana fosforu- jest to ciało stałe o szarym zabarwieniu i metalicznym połysku- przewodzi prąd elektryczny --- Fosfor biały występuje w postaci cząsteczek P4, które mają kształt tetraedru, a każdy atom fosforu w cząsteczce jest w stanie hybrydyzacji sp3.

Czym jest Fosfor i jego związki znaczenie w Słownik na F .