doświadczalnie potwierdzić co to znaczy
Definicja Jak doświadczalnie potwierdzić charakter amfoteryczny wodorotlenku?. Co to jest części –.

Czy pomocne?

Definicja Jak doświadczalnie potwierdzić charakter amfoteryczny wodorotlenku?

Co to znaczy: Świeżo strącony wodorotlenek należy podzielić na dwie części – do pierwszej dodać mocnej zasady, a do drugiej mocnego kwasu. Rozpuszczenie osadu w obu próbach potwierdza charakter amfoteryczny. Niektóre wodorotlenki ulegają rozkładowi w podwyższonej temperaturze, np. Mocne zasady mogą w odpowiednich warunkach reagować z metalami, które posiadają ujemny standardowy potencjał elektrody. Wodorotlenki tych metali mają charakter amfoteryczny:

Czym jest Jak doświadczalnie znaczenie w Słownik na J .