kwaśne deszcze co to znaczy
Definicja Deszcze Kwaśne. Co to jest Zanieczyszczenia powietrza reagują z parą wodną i tlenem.

Czy pomocne?

Definicja Deszcze Kwaśne

Co to znaczy: Wywoływane są głównie przez tlenki siarki i tlenki azotu. Zanieczyszczenia powietrza reagują z parą wodną i tlenem, tworząc odpowiednie kwasy. Za kwaśne deszcze uważane są takie opady, których pH jest niższe od 5. Kwaśne deszcze znacznie pogarszają jakość gleb (zakwaszają je), działają także szkodliwie na rośliny – powodują utratę magnezu i chlorofilu, czego skutkiem jest spowolnienie procesów metabolicznych u roślin (głównie fotosyntezy). Wpływają negatywnie na stan budynków i zabytków, wywołując rozkład węglanu wapnia wchodzącego w skład materiałów budowlanych. Kwaśne opady przyspieszają korozję, przez co przyczyniają się do niszczenia rur, słupów czy fundamentów budynków.

Czym jest Kwaśne deszcze znaczenie w Słownik na K .