nomenklatura co to znaczy
Definicja Nomenklatura. Co to jest nierozgałęzionych łańcuchach) zestawiono w poniższej tabeli.

Czy pomocne?

Definicja Nomenklatura

Co to znaczy: Nazwy systematyczne wybranych n-alkanów (o nierozgałęzionych łańcuchach) zestawiono w poniższej tabeli. wzór sumaryczny nazwa wzór sumaryczny nazwa CH4 metan C8H18 oktan C2H6 etan C9H20 nonan C3H8 propan C10H22 dekan C4H10 butan C11H24 undekan C5H12 pentan C12H26 dodekan C6H14 heksan C15H32 pentadekan C7H16 heptan C20H42 ejkozan Nazwy alkanów o rozgałęzionych łańcuchach lub zawierających podstawniki tworzy się używając nazw n-alkanów z odpowiednimi modyfikacjami. Aby nazwać alkan, należy wybrać najdłuższy i najbardziej rozgałęziony łańcuch węglowodorowy (tzw.łańcuch główny) i ponumerować atomy węgla, tak aby podstawniki w tym łańcuchu znajdowały się przy atomach węgla opisanych lokantami, które będą stanowić ciąg najmniejszych liczb. Wprowadzone podstawniki wymienia się przed nazwą węglowodoru stanowiącego łańcuch główny w kolejności alfabetycznej, a w przypadku tego samego typu podstawników nazwa podstawników powinna być poprzedzona przedrostkami di-, tri-, tetra-, penta- itd. oraz numerem wskazującym miejsce połączenia danego podstawnika z atomem węgla w łańcuchu głównym, np.:

Czym jest Nomenklatura znaczenie w Słownik na N .