określanie rzędowości alkoholu co to znaczy
Definicja Alkoholu Rzędowości Określanie. Co to jest tzw. próba Lucasa. Badany alkohol wytrząsa się.

Czy pomocne?

Definicja Alkoholu Rzędowości Określanie

Co to znaczy: Reakcją pozwalającą na określenie rzędowości alkoholu jest tzw. próba Lucasa. Badany alkohol wytrząsa się z roztworem chlorku cynku(II) w stężonym kwasie solnym: a) brak zmian; roztwór klarowny ⇒ alkohole pierwszorzędowe zawierające w cząsteczce od 1 do 5 atomów węgla, b) brak zmian; dwie rozdzielone, klarowne warstwy ⇒ alkohole pierwszorzędowe zawierające w cząsteczce powyżej 5 atomów węgla, c) po kilku minutach zmętnienie roztworu a następnie rozwarstwienie ⇒ alkohole drugorzędowe i allilowy, d) natychmiastowe zmętnienie roztworu i rozwarstwienie ⇒ alkohole trzeciorzędowe i benzylowy. Analizując wzór cząsteczki danego alkoholu należy pamiętać, że część węglowodorowa zachowuje swoje właściwości, np. alkohol allilowy to przykład alkoholu o charakterze nienasyconym, a alkohol benzylowy to przykład alkoholu o charakterze aromatycznym. Poniżej przedstawiono schemat przemian chemicznych, w których etanol jest substratem:

Czym jest Określanie rzędowości alkoholu znaczenie w Słownik na O .