pochodne kwasów karboksylowych co to znaczy
Definicja Karboksylowych Kwasów Pochodne. Co to jest inną grupą, np. –OR, –SR, –NH2, –Cl, –OCOR.

Czy pomocne?

Definicja Karboksylowych Kwasów Pochodne

Co to znaczy: Zastępując grupę hydroksylową –OH w grupie karboksylowej inną grupą, np. –OR, –SR, –NH2, –Cl, –OCOR, otrzymujemy nowe związki – odpowiednio estry, tioestry, amidy, chlorki i bezwodniki kwasowe. Związki te można określić jako pochodne kwasów karboksylowych w grupie funkcyjnej. Analizując poniższy wzór łatwo zauważyć, że wszystkie te pochodne zawierają grupę acylową. Grupa acylowa powstaje, gdy z cząsteczki kwasu zostaje oderwana grupa –OH. Przyjmuje ona nazwy w zależności od rodzaju kwasu np.: Charakterystyczną cechą tych pochodnych jest ich zdolność do hydrolizy, w wyniku której otrzymuje się m.in. określony kwas karboksylowy. Pochodne te reprezentują różnorodną reaktywność chemiczną; najbardziej reaktywne są chlorki kwasowe, a najmniej amidy kwasowe.

Czym jest Pochodne kwasów karboksylowych znaczenie w Słownik na P .