reakcje charakterystyczne co to znaczy
Definicja Reakcje charakterystyczne dla odpowiednich grup aminokwasów. Co to jest –COOH z grupą.

Czy pomocne?

Definicja Reakcje charakterystyczne dla odpowiednich grup aminokwasów

Co to znaczy: Szczególna właściwość aminokwasów (współdziałanie grupy –COOH z grupą –NH2) wiąże się ze zdolnością ich cząsteczek do łączenia się ze sobą w większe ugrupowania. W reakcji kondensacji cząsteczki glicyny i alaniny można uzyskać dwa dipeptydy: Jeżeli aminokwas C-końcowy zareaguje z aminokwasem N-końcowym, to peptyd liniowy utworzy peptyd cykliczny. Zaznaczony kursywą układ atomów nosi nazwę grupy amidowej (zwyczajowo wiązanie peptydowe). Układ ten jest płaski,sztywny i prawie zawsze występuje w formie trans.

Czym jest Reakcje charakterystyczne dla znaczenie w Słownik na R .