rodzaje wiązań chemicznych co to znaczy
Definicja Chemicznych Wiązań Rodzaje. Co to jest atomów (szczególnie elektronami walencyjnymi.

Czy pomocne?

Definicja Chemicznych Wiązań Rodzaje

Co to znaczy: Wiązanie chemiczne to oddziaływanie pomiędzy elektronami atomów (szczególnie elektronami walencyjnymi), prowadzące do powstania połączeń między atomami. Dzięki tworzeniu wiązań chemicznych możliwe jest powstawanie złożonych układów zbudowanych z wielu atomów. Przyczyną tworzenia wiązań chemicznych pomiędzy atomami jest ich dążenie do zmniejszenia energii i uzyskania trwałej konfiguracji najbliższego gazu szlachetnego: a) helu – 2 elektrony na ostatniej powłoce ⇒ dublet elektronowy, b) neonu itd. – 8 elektronów na ostatniej powłoce ⇒ oktet elektronowy. Stwierdzenie to stanowi podstawę elektronowej teorii wiązań Lewisa i Kossela. Trwałą, stabilną, gwarantującą niższy energetycznie stan układu konfigurację pierwiastki mogą uzyskać: przez uwspólnienie elektronów poszczególnych atomów lub par elektronowych jednego atomu, przez przeniesienie elektronów z atomu jednego pierwiastka do atomu innego pierwiastka. Energia wiązania – średnia wartość energii potrzebnej do rozerwania wiązania chemicznego (przy założeniu, że rozrywane są wiązania tego samego typu i w fazie gazowej). Długość wiązania– odległość między środkami atomów lub odległość jąder połączonych atomów. Wiązania chemiczne można klasyfikować ze względu na:

Czym jest Rodzaje wiązań chemicznych znaczenie w Słownik na R .