równania reakcji chemicznych co to znaczy
Definicja Chemicznych Reakcji Równania. Co to jest opisana w poniższej tabeli: N2 + 3 H2 = 2 NH3 1.

Czy pomocne?

Definicja Chemicznych Reakcji Równania

Co to znaczy: Pełna interpretacja zapisu reakcji chemicznej została opisana w poniższej tabeli: N2 + 3 H2 = 2 NH3 1 mol cząsteczek N2 3 mole cząsteczek H2 2 mole cząsteczek NH3 6,02 · 1023 cząsteczek N2 3 · 6,02 · 1023 cząsteczek H2 2 · 6,02 · 1023 cząsteczek NH3 2 · 14 g = 28 g 3 · 2 · 1 g = 6 g 2 · (14 g+ 3 · 1 g) = 34 g 34 g (masa substratów) 34 g (masa produktu) stosunek molowy substratów 1:3 22,4 dm3 N2 3 · 22,4 dm3 H2 2 · 22,4 dm3 NH3 stosunek objętościowy substratów 1:3 Wydajność reakcji chemicznej: Jeżeli proces chemiczny realizowany jest poprzez kilka etapów o różnej wydajności W1, W2, itd., to wydajność całkowitą procesu należy obliczyć ze wzoru: W = (W1 /100%) · (W2/100%) · … · 100%

Czym jest Równania reakcji chemicznych znaczenie w Słownik na R .