roztwory elektrolitów co to znaczy
Definicja Roztwory elektrolitów i ich charakterystyka. Co to jest które w roztworach wodnych lub w.

Czy pomocne?

Definicja Roztwory elektrolitów i ich charakterystyka

Co to znaczy: Związki chemiczne można podzielić na: elektrolity – związki, które w roztworach wodnych lub w stanie stopionym przewodzą prąd elektryczny, nieelektrolity – związki, które w roztworach wodnych nie przewodzą prądu elektrycznego. Elektrolity zaliczane są do tzw. przewodników jonowych, ponieważ w układzie obecne są swobodne jony będące nośnikami prądu elektrycznego. Jony pochodzą z procesu dysocjacji elektrolitycznej lub stopienia. Dysocjacji ulegają substancje, w których występuje wiązanie jonowe lub atomowe spolaryzowane. Doświadczalnie można potwierdzić przepływ prądu przez elektrolit, budując prosty układ elektryczny: Zachowanie się elektrolitów w roztworach wodnych opisuje teoria Arrheniusa, w myśl której elektrolity pod wpływem wody ulegają dysocjacji elektrolitycznej, czyli samorzutnemu rozpadowi na jony. Substancje o budowie jonowej podczas stapiania w wysokiej temperaturze również tworzą swobodne jony, czyli nośniki ładunku: Stopień dysocjacji α określa liczbę cząsteczek zdysocjowanych w stosunku do całkowitej liczby cząsteczek elektrolitu (liczby cząsteczek wprowadzonych do roztworu). Stopień dysocjacji α określa, jaka część elektrolitu uległa dysocjacji: 0 < α 1 lub 0% < α 100% Stopień dysocjacji zależy od rodzaju elektrolitu, rozpuszczalnika, temperatury (ze wzrostem na ogół nieco wzrasta), stężenia roztworu (wraz z rozcieńczaniem roztworu rośnie) i od obecności innych substancji w roztworze (np. wspólny jon powoduje zmniejszenie wartości α). Biorąc pod uwagę, w jakim stopniu elektrolity ulegają dysocjacji, można podzielić jena mocne i słabe:

Czym jest Roztwory elektrolitów i ich znaczenie w Słownik na R .