sposoby klasyfikacji kwasów co to znaczy
Definicja Kwasów Klasyfikacji Sposoby. Co to jest jednoprotonowe, np. HNO2 wieloprotonowe, np.

Czy pomocne?

Definicja Kwasów Klasyfikacji Sposoby

Co to znaczy: tlenowe, np. H2CO3, H3PO4 beztlenowe, np. HCl jednoprotonowe, np. HNO2 wieloprotonowe, np. H2SO4 silnie utleniające (utleniaczem są atomy NV, SVI), np. kwas azotowy(V), stężony kwas siarkowy(VI) słabo utleniające (utleniaczem są atomy HI), np. HCl trwałe, np. H2SO4, HNO3, H3PO4 nietrwałe, np. H2CO3, H2SO3, HNO2 elektrolity mocne, np. HCl, HBr, HI,H2SO4, HNO3 elektrolity słabe, np. H2S, HF, HClO Z kwasami silnie utleniającymi reagują zarówno metale, jak i niemetale, np.: Niektóre metale, np. cynk, w specyficzny sposób reagują ze stężonym kwasem azotowym(V). W określonych warunkach powstają następujące produkty: Z kwasami słabo utleniającymi reagują metale znajdujące się w szeregu napięciowym przed wodorem (ujemne standardowe potencjały elektrod) wypierając z kwasów wodór. Metale znajdujące się w szeregu napięciowym za wodorem (dodatnie standardowe potencjały elektrod) nie reagują – w temperaturze pokojowej – z tymi kwasami, np.: Specyficzną mieszaninę kwasów tworzy tzw. woda królewska, czyli mieszanina stężonych kwasów HCl i HNO3 w stosunku objętościowym 3:1. Złoto jako metal szlachetny rozpuszcza się dopiero w wodzie królewskiej. Kwasy reagują z zasadami, tlenkami zasadowymi i amfoterycznymi, solami kwasów słabszych i bardziej lotnych oraz – o czym sygnalizowano powyżej – z metalami.

Czym jest Sposoby klasyfikacji kwasów znaczenie w Słownik na S .