sposoby klasyfikacji co to znaczy
Definicja Sposoby klasyfikacji substancji chemicznych. Co to jest chemicznych, w zależności od.

Czy pomocne?

Definicja Sposoby klasyfikacji substancji chemicznych

Co to znaczy: Istnieją różnorodne sposoby klasyfikacji substancji chemicznych, w zależności od przyjętego kryterium. Kryterium klasyfikacji złożoność materii stan skupienia rozpuszczalność w wodzie przewodnictwo elektryczne odkształcalność pierwiastki chemiczne (substancje proste)- metale- niemetalezwiązki chemiczne (substancje złożone z 2 lub więcej różnych pierwiastków)- nieorganiczne- organiczne ciała stałecieczegazy rozpuszczalne w wodzienierozpuszczalne w wodzie izolatorypółprzewodnikiprzewodniki krucheplastycznesprężyste Substancja chemiczna w danych warunkach temperaturowych występuje w określonym stanie skupienia. Poniżej podano krótką charakterystykę stanu stałego, ciekłego i gazowego. Ciało stałe Ciecz Gaz - cząstki nie przemieszczają się względem siebie- cząstki drgają- ma określony kształt i objętość - cząstki są w ciągłym, ale ograniczonym ruchu- cząstki stykają się ze sobą, mając zdolność przemieszczania się- ma określoną objętość- przyjmuje kształt naczynia, w którym się znajduje - cząstki są od siebie oddalone, a ich wzajemne oddziaływanie jest bardzo słabe- cząstki wykonują ciągłe i chaotyczne ruchy- można go sprężać i rozprężać- brak określonego kształtu i objętości

Czym jest Sposoby klasyfikacji znaczenie w Słownik na S .