sposoby klasyfikacji co to znaczy
Definicja Wodorotlenków Klasyfikacji Sposoby. Co to jest wodzie tworzą zasady (wodorotlenki metali.

Czy pomocne?

Definicja Wodorotlenków Klasyfikacji Sposoby

Co to znaczy: wodorotlenki zasadowe: czyli te, które po rozpuszczeniu w wodzie tworzą zasady (wodorotlenki metali 1 i 2 grupy bez berylu); reagują z kwasami i tlenkami kwasowymi wodorotlenki amfoteryczne: np. Be(OH)2, Al(OH)3, Zn(OH)2; wodorotlenki te reagują zarówno z mocnymi kwasami, jak i mocnymi zasadami; zazwyczaj: osady mocne elektrolity:wodorotlenki metali 1 i 2 grupy bez berylu słabe elektrolity: czyli pozostałe wodorotlenki (niewielka ilość wodorotlenku, która uległa rozpuszczeniu, tylko częściowo dysocjuje)

Czym jest Sposoby klasyfikacji znaczenie w Słownik na S .