tłuszcze lipidy co to znaczy
Definicja Lipidy Tłuszcze. Co to jest alkoholi i kwasów tłuszczowych. Biorąc pod uwagę ich skład.

Czy pomocne?

Definicja Lipidy Tłuszcze

Co to znaczy: W najbardziej ogólnym ujęciu tłuszcze to estry różnych alkoholi i kwasów tłuszczowych. Biorąc pod uwagę ich skład, można sklasyfikować je następująco: Najczęściej występującą cząsteczką alkoholu jest cząsteczka glicerolu; w tłuszczach obok glicerolu mogą występować inne alkohole, np.: Tłuszcze właściwe, czyli acyloglicerole, to estry glicerolu i kwasów tłuszczowych. W zależności od liczby połączonych reszt acylowych z cząsteczką glicerolu wyróżnia się mono-, di- oraz triacyloglicerole. W naturalnych tłuszczach przeważają triacyloglicerole,występując jako mieszanina różnych prostych (jeden rodzaj reszt kwasu tłuszczowego) oraz mieszanych (2 lub 3 rodzaje reszt kwasów tłuszczowych) triacylogliceroli. Triacyloglicerole mieszane – występujące w przeważającej ilości w przyrodzie – mogą różnić się nie tylko składem (rodzaj kwasu tłuszczowego), ale również ich położeniem: tzw. pozycja wewnętrzna triacyloglicerolu (pozycja ß lub pozycja 2), tzw. pozycje zewnętrzne (pozycja α i α1 lub pozycje 1, 3). W naturalnych tłuszczach wykryto nasycone kwasy tłuszczowe zawierające 4–26 atomów węgla, a także nienasycone kwasy tłuszczowe z 10–24 atomami węgla w cząsteczce.

Czym jest Tłuszcze (lipidy znaczenie w Słownik na T .