fluorowce fenole krzyżówka co to znaczy
Fluorowcopochodne węglowodorów nasyconych (halogenki alkilowe), nienasyconych (halogenki alkenylowe.

Słownik chemiczny, składniki lekarstw f

Co to jest za składnik? Co to znaczy w lekarstwach?

Lista składników, lekarstw, substancji. Czym jest w medycynie. Co robi, jak działa.

Definicja Fluorowcopochodne węglowodorów nasyconych (halogenki alkilowe), nienasyconych (halogenki alkenylowe) i aromatycznych (halogenki arylowe) co znaczy Fosfor i. informacje.

Co to jest Fluorowce co znaczy Fenole krzyżówka Funkcje termodynamiczne jako znaczenie.