guide co to znaczy
Co znaczy Bio guide u dentysty?. Definicja Budowa białkowa Bio-Gide'a przyspiesza mechanizm gojenia.

Czy pomocne?

Definicja Bio guide

Definicja z ang. Bio guide, z niem. Bio Führer.

Co znaczy: Membrana kolagenowa produkowana z kolagenu wieprzowego. Budowa białkowa Bio-Gide'a przyspiesza mechanizm gojenia ran i umożliwia optymalną regenerację kości. Bio-Gide ulega stopniowemu rozkładowi następującemu w momencie sześciu do dziewięciu miesięcy. Membrana kolagenowa Bio-Gide, którą opracowano wraz z Bio-Oss'em złożona jest z wysoko oczyszczonych włókien kolagenowych pochodzących z tkanki wieprzowej. Wspomagają one gojenie tkanki kostnej i błony śluzowej. Zewnętrzna warstwa zbita chroni kość przed wrastaniem błony śluzowej, a wewnętrzna warstwa porowata sprzyja integracji nowo powstałej tkanki kostnej. Bio-Gide działa jako bariera poprzez moment od 4 do 6 miesięcy. Dlatego może dojść do niezakłóconej regeneracji kości. Gdyż błona ulega resorpcji, nie ma potrzeby przeprowadzania drugiego zabiegu operacyjnego w celu jej usunięcia. Inne alternatywy odbudowy kości Zamiast preparatów kościo-zastępczych można użyć własnej kości pacjenta.