odroczona implantacja co to znaczy
Co znaczy Implantacja odroczona u dentysty?. Definicja pierwotnej między implantem a kością, wtedy.

Czy pomocne?

Definicja Implantacja odroczona

Definicja z ang. implantation postponed, z niem. Implantation verschoben.

Co znaczy: Implantacja odroczona występuje przy braku stabilizacji pierwotnej między implantem a kością, wtedy zaszywamy implant w kości i pozostawiamy na moment 3-6 miesięcy do wygojenia. Odroczenie wczesne: po 10,11 dniach po implantacji rozpoczyna się intensywna przebudowa kości w związku, z czym nie należy ingerować w kość; Odroczenie późne: - po 3 miesiącach w żuchwie, - po 6 miesiącach w szczęce, Implant musi osiągnąć pierwotną stabilność w kości. Inne przyczyny odroczenia implantacji: - stan zapalny, - brak kości własnej, potrzeba odbudowa kości albo wyrostka.