overdenture kulowy łącznik co to znaczy
Co znaczy Łącznik kulowy (overdenture) u dentysty?. Definicja przy leczeniu całkowitego bezzębia.

Czy pomocne?

Definicja Łącznik kulowy (overdenture)

Definicja z ang. A ball joint (overdenture), z niem. Ein Kugelgelenk (Overdenture).

Co znaczy: Łącznik zakończony "kulką" tak zwany overdenture stosuję się przy leczeniu całkowitego bezzębia protezami kotwiczonymi na implantach zakończonymi tak zwany kulką jest to protezy over- denture. Zaletami tych metod w porównaniu z metodami tradycyjnymi jest bardzo dobre zakotwiczenie protez, minusem jest ruchomość uzupełnień protetycznych. Ruchomość ta jest znacząca przy kulkach i belce opartej na 2 implantach zminimalizowana przy belce na 4 implantach.