podniesienie zatoki co to znaczy
Co znaczy Podniesienie dna zatoki szczękowej metodą zamkniętą u dentysty?. Definicja miejscach.

Czy pomocne?

Definicja Podniesienie dna zatoki szczękowej metodą zamkniętą

Definicja z ang. Raising the sinus closed, z niem. Die Anhebung der Sinus geschlossen.

Co znaczy: Do niedawna implanty umieszczano w kościach szczęk tylko w miejscach, gdzie istniały odpowiednie jej wymiary i gęstość, co ograniczało wskazania do ich wykorzystania. W obecnych czasach coraz częściej planuje się wszczepianie implantów tam, gdzie są one w najwyższym stopniu pożądane z protetycznego punktu widzenia. To jest możliwe dzięki rozwojowi technik agumentacyjnych kości, do których należą: ¨      sterowana regeneracja kości (GBR- Guided bone regeneration), ¨      rozszczepienie wyrostka ( ridge splitting), ¨      kondesacja osteotomijna i sposoby kombinowane. Zatoki to wypełnione powietrzem przestrzenie w kości twojej twarzy.   Największe są zatoki szczękowe, umieszczone nad zębami bocznymi górnej szczęki. Zabieg podniesienia dna zatoki szczękowej sposób zamkniętą polega na pogrubieniu dna zatoki przez dodanie kości (z autoprzeszczepu albo banku kości). Zabieg najczęściej jest wykonywany dla uzyskania wystarczającego oparcia w kości w implantologii. Zamknięte podniesienie zatoki wykonuje się poprzez otwór wywiercony pod implant i złączający się z zatoką. sposób ta pozwala uniknąć efekty uboczne jest to opuchnięcie zatoki. Sposobność podniesienia zatoki od 3 do 4mm. W leczeniu implantologicznym najwięcej problemów implantolodzy napotykają w tylnym odcinku wyrostka zębodołowego szczeki (szczególnie przy całkowitym bezzębiu), gdzie regularnie występuje niewystarczająca liczba i gęstość kości. Dzięki nowoczesnej technice implantologicznej, umoliwiającej umieszczanie stabilnych implantów w tym regionie, która polega na powiększeniu wymiaru kości - do tej techniki należy podniesienie dna zatoki sposobem zamkniętą połączone z augmentacją podzatokową.   Pierwszą operację podniesienia dna zatoki z dojścia bocznego wykonał w 1795r Tatum, a w 1994 Summers po raz pierwszy podniósł dno zatoki szczękowej sposobem zamkniętą.   Podniesienie zatoki sposobem zamkniętą stwarza nowe możliwości leczenia implantologicznego, gdyż umożliwia wprowadzenie wszczepów w trudnych warunkach anatomicznych w szczególności w bocznych odcinkach w obrębie szczęki.   Zachęcające wyniki, mała inwazyjność tego typu zabiegów i sposobność jednoetapowego wprowadzenia implantu wywołały, iż zabiegi podnoszenia zatoki szybko się przyjęły w planowaniu leczenia z użyciem implantów. Wygajanie implantów, wprowadzonych z zastosowaniem podniesienia dna zatoki szczękowej, przebiega zwykle bez powikłań, aczkolwiek ich czas gojenia znacznie się wydłuża.   Metodą na podniesienie dna zatoki jest sposób zamknięta. Mamy sposobność podniesienia dna zatoki szczękowej maksymalnie o 3,0-3,5 mm, lecz praktycznie zawsze zabiegowi towarzyszy jednoczesne wprowadzenie implantu.   Zabieg obarczony jest większym ryzykiem perforacji błony śluzowej dna zatoki szczękowej, co powiązane jest z faktem, iż wykonuje się go bez pełnej kontroli wzrokiem. Ryzyko to można zminimalizować stosując dokładną diagnostykę radiologiczną przed zabiegiem.