co to znaczy
Co znaczy PRF u dentysty?. Definicja metodę stymulacji wzrostu tkanek, którą nazywał: Platelet Rich.

Czy pomocne?

Definicja PRF

Definicja z ang. PRF, z niem. PRF.

Co znaczy:   W 2001 roku dr Joseph Choukroun z Nicei stworzył nową metodę stymulacji wzrostu tkanek, którą nazywał: Platelet Rich Fibryn. To jest bogato-płytkowa fibryna należąca do nowej generacji koncentratów płytkowych o uproszczonym sposobie przygotowywania, bez konieczności biochemicznej obróbki krwi.   Czynnikami wzrostu płytek są: PDGF : Platelet Derived Growth Factor TGF ß : Transforming Growth Factor ß1 et ß2 IGF : Insulin Like Growth factormają one właściwości przyspieszania mechanizmów:   angiogenezy tworzenia się fibroblastów i osteoblastów gojenia ran   Do chwili obecnej do regeneracji tkanek stosowano sposoby: PRP Platelet Rich Plasma z 1998 roku PRGF Plasma Rich In Growth factors z 1999 r. PRF Platelet Rich Fibryn z 2001r. Wyróznia się tanią i prostą procedurą opartą na naturalnych procesach biologicznych jest zgodna z Dyrektywą Europejską nr 2004/23/CE z 31 marca 2004 roku Wirówka służąca do uzyskania materiału regenerującego. Sposób pozyskiwania materiału kościotwórczego, umożliwiającego i przyśpieszającego sukces odbudowy kości. Polega ona na wyodrębnieniu z krwi pacjenta czynników wzrostu. Krew pobierana jest od pacjenta bezpośrednio przed zabiegiem i odwirowywana w specjalnie do tej sposoby przygotowanej wirówce PCO2zastosowanie  PRF: W formie membrany: np jako uzupełnienie braków kości w czasie zabiegów implantacji, podnoszenia dna zatoki w periodontologii albo jako zabezpieczenie zębodołu po ekstrakcji zęba. W formie pociętego materiału na małe cząsteczki: dzięki szczególnych nożyczek. Te cząsteczki PRF mogą być zmieszane z materiałem regeneracyjnym autogennym albo alogennym. W formie membrany do zamknięcia perforacji śluzówki zatoki w czasie zabiegu podnoszenia dna. Membrana łatwo łączy się ze śluzówką, która natychmiast odzyskuje własną funkcję.       Po powstaniu bloków fibrynowych doktor decyduje ile porcji fibryny należy zmieszać z kością albo ile jest ich potrzebnych do uformowania membrany.