platelet rich plasma co to znaczy
Co znaczy PRP-Platelet Rich Plasma u dentysty?. Definicja trombocytów-koncentrat trombocytarny) PRP.

Czy pomocne?

Definicja PRP-Platelet Rich Plasma

Definicja z ang. PRP Platelet-Rich Plasma, z niem. PRP plättchenreiches Plasma.

Co znaczy: (przeciwieństwo: plazma zawierająca sporą liczba trombocytów-koncentrat trombocytarny) PRP to jest nowoczesna metoda przygotowywania materiału kościotwórczego, dającego najlepszy sukces przy odbudowie kości. Procedura polega na wyodrębnieniu z krwi pacjenta czynników wzrostu, co skutkuje wiele szybszą odbudowę kości przy połączoniu z materialem osteogenetycznym. Etapy otrzymywania Pobranie krwi. Oddzielenie erytrocytów i leukocytów od osocza zawierającego płytki. Oddzielenie bezkomórkowego destylatu plazmy od destylatu zawierającego płytki. Mieszanie PRP z materiałem osteogenetycznym CERASORB® w celu aktywacji i tworzenia się makromolekuł PRP.  Współdziałanie Platelet Rich Plasma i materiału osteogenetycznego CERASORB® Przyspieszona regeneracja kości Stymulacja aktywności komórek, powstawanie i rozrost naczyń krwionośnych Pochodzenie autogenne Kombinacja czynników wzrostu Całkowita resorpcja Remodeling tkanki kostnej Działanie osteokondukcyjne Zasób jonów wapnia i fosforanów Pochodzenie syntetyczne  Granulat B-TCP jako nośnik