chirurgiczny szablon co to znaczy
Co znaczy Szablon chirurgiczny u dentysty?. Definicja otworami, które pozwalają na wprowadzenie.

Czy pomocne?

Definicja Szablon chirurgiczny

Definicja z ang. template surgery, z niem. Vorlage Chirurgie.

Co znaczy: Szablon chirurgiczny ma wygląd szyny albo protezy z otworami, które pozwalają na wprowadzenie implantów w miejscu i kierunku poprzez nas pożądanym. Szablon chirurgiczny pozwala w trakcie zabiegu na przeniesienie zaplanowanych rozwiązań do j. ustnej pacjenta. Najnowsze osiągnięcie z zakresu implantologii to opracowana i wprowadzona w 2005r. do autoryzowanych gabinetów między innymi do KORDENTU poprzez firmę Nobel Biocare diagnostyka bardzo precyzyjnego planowania leczenia implantologicznego - Nobel Guide. Pozwala ona na natychmiastowe obciążenie wszczepionych implantów ostateczną, wykonaną już przed zabiegiem wszczepienia robotą protetyczną. Zabieg przeprowadza się z minimalnym urazem dla tkanek, a moment gojenia jest krótszy niż w metodach szablonowych. Planowanie zabiegu przeprowadzamy w oparciu o tomografię komputerową szczęk i wykonanego specjalnie w tym celu szablonu radiologicznego. Zdjęcia tomograficzne są następnie analizowane poprzez lekarza w specjalnym programie komputerowym. W trójwymiarowym obrazie kości są rozmieszczane fantomy implantów, dobrane precyzyjnie do kształtu kości. Na tej bazie generowany jest szablon chirurgiczny pozwalający w trakcie zabiegu na przeniesienie zaplanowanych rozwiązań do j. ustnej pacjenta. Precyzyjny szablon chirurgiczny pozwala na: optymalne wszczepienie implnatów precyzyjnie i bezpiecznie bezpłatowo bez obrzęku zamocowanie koron i mostów wykonanych przed zabiegiem.