radiologiczny szablon co to znaczy
Co znaczy Szablon radiologiczny u dentysty?. Definicja ciała człowieka wykorzystującróżne sposoby.

Czy pomocne?

Definicja Szablon radiologiczny

Definicja z ang. template radiological, z niem. Vorlage Röntgen.

Co znaczy: Radiologiato tematyka medycynyzajmująca się obrazowaniem ciała człowieka wykorzystującróżne sposoby badawcze. Aktualnie rozwija się także radiologia zabiegowa, której przedmiotem jest dokonywanie małoinwazyjnych zabiegów leczniczych na przykład angioplastyki, obliteracji guzów,celowanego podawania leków.   Razem z rozwojem diagnostyki radiologicznej zwiększają się możliwości jakościowego i ilościowego określania zmian w kościach szczęki i żuchwy. Wiadomości te używane sądo oceny kości przed umieszczeniem implantu, lecz także do monitorowania zmian zachodzących w kości po wprowadzeniu wszczepu. Z najnowszych technologii na uwagę zasługuje przeniesienie do chirurgii implantologicznej sposoby "nawigacji" stosowanej w neurochirurgii. To jest sposób wykonywania zabiegu operacyjnego pod kontrolą trójwymiarowej tomografii komputerowej, określającej z dokładnością od 1 mm położenie operowanego obiektu. Szablon radiologicznywyglądem przypomina protezę akrylową albo szynę z przezroczystego akrylu wyróżnione są na nim punkty referencyjne gutaperką które wskazują miejsce wszczepienia implantu. Pozwala to ustalić dokładną odległość od wszystkich struktur anatomicznych, które ograniczają nam pole operacyjne i maksymalnie wykorzystać kość. Szablon radiologicznywykorzystywany jest m.in w: W najnowszej technologii Nobel Guide - służy do zobrazowania przestrzeni przyszłego uzupełnienia protetycznego i umiejscowienie go względem kości. Pomaga w uzyskaniu obrazu kierunku i przebiegu przyszłych implantów. Pozwala eskalować obraz. Przygotował Jarek Marciniak