choroba crohna choroba co to znaczy
ZNACZENIE Choroba Crohna, Choroba Autosomalna Recesywna, Cewnikowanie Pęcherza, Choroba.

Jak leczyć choroby na C

 • Definicja Nieziarnicze Chłoniaki Co to jest grupa chorób nowotworowych związanych z układem odpornościowym, obejmujących węzły chłonne, szpik kostny, śledzionę, wątrobę i
 • Definicja Cytomegalia Definicja wirusową wywoływaną poprzez wirusa cytomegalii (CMV) należącego do tej samej rodziny, co wirus opryszczki zwykłej, ospy wietrznej
 • Definicja Chemioterapia Co znaczy na stosowaniu silnych chemicznych środków do zwalczania i niszczenia zmienionych chorobowo komórek, na przykład nowotworu
 • Definicja Chlamydioza Słownik drogą płciową, wywołaną poprzez bakterię Chlamydia trachomatis. Szacuje się, iż na świecie chorobą tą zaraża się ponad 90 mln
 • Definicja Choroba wieńcowa (choroba niedokrwienna serca) Znaczenie powodu zmian miażdżycowych w tętnicach wieńcowych, a więc w naczyniach zaopatrujących mięsień serca w krew (a co za tym idzie w
 • Definicja Wrzodowa Choroba Czym jest wyraźnie ograniczonym owrzodzeniem błony śluzowej przewodu pokarmowego, przenikającym poprzez warstwę mięśniową śluzówki. Może
 • Definicja Ciało obce w gardle Co oznacza z j. ustnej, zazwyczaj wraz z pokarmem. Najczęściej spotykane są ości, kości, a również niewielkie, trzymane w ustach szpilki
 • Definicja Tt Trombinowy Czas Krzyżówka krzepnięcia w organizmie (przejścia fibrynogenu w fibrynę). Polega ona na pomiarze czasu krzepnięcia osocza cytrynianowego po
 • Definicja Addisona Choroba Najlepszy niewydolność kory nadnerczy. Jest postępującym schorzeniem spowodowanym upośledzeniem czynności kory nadnerczy, na przykład ich
 • Definicja Zakaźne Choroby Przykłady wywoływanych zarówno poprzez czynniki zakaźne (bakterie, wirusy, grzyby, priony), jak także poprzez robaki, pierwotniaki i
 • Definicja Chemotaksje Encyklopedia przykład bakterii), które są zależne od różnicy stężenia danej substancji chemicznej w środowisku. Rozróżnia się chemotaksję
 • Definicja Moczu Właściwy Ciężar Jak działa rutynowego badania ogólnego moczu. U zdrowych ludzi wartość ciężaru właściwego moczu waha się w granicach 1,001-1,035 g/ml i
 • Definicja Obce Ciało Czy, jest organizm element bądź substancja, która może być  wprowadzona w efekcie urazu albo innego działania zewnętrznego (sytuacja
 • Definicja Cushinga Choroba Pojęcie wynikających z podwyższonego stężenia glikokortykosteroidów (GKS) w ustroju, a więc hormonów wytwarzanych poprzez korę nadnerczy
 • Definicja Przepływowa Cytometria Wyjaśnienie diagnostyce sposób pozwalająca na ocenę i rozdzielenie chromosomów pod względem ich cech morfologicznych i zróżnicowania. Zasada
 • Definicja Cholestaza Opis żółtaczka zaporowa. Cholestaza to zespół kliniczny i biochemiczny, który jest następstwem zaburzeń w odpływie żółci. Może być on
 • Definicja Chirurgia Informacje medycyny zajmująca się leczeniem operacyjnym różnych schorzeń. Jest nauką nadrzędną i dzieli się na sporo podspecjalności –
 • Definicja Parkinsona Choroba Co to jest poraźną. To samoistna, powoli postępująca zwyrodnieniowa choroba ośrodkowego układu nerwowego, która objawia się spowolnieniem i
 • Definicja Złośliwy Czerniak Definicja częstszych nowotworów skóry, spośród nich w najwyższym stopniu złośliwym. Wywodzi się z komórek barwnikowych skóry, tak zwany
 • Definicja Genetyczne Choroby Co znaczy albo częściowo wywołanych poprzez zmiany w materiale genetycznym. Genetycy zajmują się poszukiwaniem tych zmian i leczeniem ich
 • Definicja Kinetoza Lokomocyjna Choroba Słownik towarzyszące poruszaniem się środkami transportu. Powodem schorzenia jest nadmierne pobudzenie narządu przedsionkowo-ślimakowego
 • Definicja Crohna Leśniowskiego Choroba Znaczenie choroba zapalna jelit. Obejmuje całą grubość ściany jelita - najczęściej zajmuje końcowy odcinek jelita krętego i okrężnicę
 • Definicja Metaboliczne Choroby Czym jest wadliwym przebiegiem reakcji metabolicznych w organizmie. Mogą mieć różną etiologię – od mutacji w materiale genetycznym po
 • Definicja Czyrak Co oznacza zakażenia bakteryjnego skóry wywołanego poprzez popularnego w naszej populacji gronkowca złocistego (Staphylococcus aureus
 • Definicja Alzheimera Choroba Krzyżówka układu nerwowego. Choroba polega na stopniowej utracie funkcji umysłowych, związanej z pojawieniem się w korze mózgowej i
 • Definicja Serca Cewnikowanie Najlepszy opierający na wprowadzeniu cewnika do serca poprzez nakłucie żyły albo tętnicy udowej w pachwinie. poprzez otwór naczyniami
 • Definicja Wilsona Choroba Przykłady genetyczna, dziedziczona autosomalnie recesywnie. Symptomy nie występują u heterozygotycznych nosicieli, którzy posiadają tylko
 • Definicja Cytokiny Encyklopedia chemicznych uwalnianych poprzez komórki, mających bardzo mocny wpływ na działanie innych komórek. Pod względem chemicznym są
 • Definicja X Chromosom Jak działa rodzajów chromosomów płciowych występujących u człowieka. Chromosom X zawiera geny, które są odpowiedzialne za krzepliwość krwi i
 • Definicja Celiakia Czy, jest chorobą trzewną, jest chorobą o podłożu immunologicznym, spowodowaną trwałą nietolerancją glutenu. Z powodu reakcji
 • Definicja Cement Pojęcie przypominająca kość, która otacza korzeń zęba. To jest najsłabiej uwapniona i zarazem w najwyższym stopniu narażona na destrukcję
 • Definicja Trzeciorzędowe Płciowe Cechy Wyjaśnienie odmienność postaci osób należących do płci żeńskiej albo męskiej. Kształtują się w okresie dojrzewania płciowego (tak zwany
 • Definicja Przestankowe Chromanie Opis niedokrwieniu kończyn dolnych, wynikający ze zmian miażdżycowych w naczyniach krwionośnych kończyn dolnych. Chory odczuwa ból
 • Definicja Hashimoto Choroba Informacje organizmu na niedobór hormonów tarczycy. To rodzaj niedoczynności tarczycy powstały jako konsekwencja zapalenia tarczycy typu
 • Definicja CLL (przewlekła białaczka limfatyczna) Co to jest złośliwych, wywodzących się z krwinek białych, a dokładniej z limfocytów. W chorobach tych dochodzi do powolnego namnażania się i
 • Definicja Cewnik Definicja badaniach instrumentalnych, będące rurką o różnej długości, średnicy i o różnym zakończeniu. Cewnik może być wykonany z metalu
 • Definicja Cięcie Cesarskie Co znaczy polegające na przecięciu powłok brzusznych i mięśnia macicy. Wyróżnia się dwa rodzaje cięć: cięcie klasyczne (podłużne) i cięcie
 • Definicja Hirschprunga Choroba Słownik unerwienia dolnego odcinka jelita, najczęściej ogranicza się do okrężnicy. Skutkuje częściową albo całkowitą niedrożność jelitową
 • Definicja Choroba Meniera (Wodniak błędnika) Znaczenie charakterze napadowym dotyczącym ucha wewnętrznego, które cechuje się triadą objawów: szumami usznymi, zawrotami głowy i
 • Definicja Autosomalna Choroba Czym jest sposób dziedziczenia niektórych cech zawartych w materiale genetycznym osobnika polega na przekazywaniu określonej cechy
 • Definicja Cytoplazma Co oznacza komórki (z wyłączeniem jądra komórkowego i wodniczek). W cytoplazmie zachodzą wszystkie mechanizmy metaboliczne komórki, stanowi
 • Definicja Chrząstka Krzyżówka zbudowanej z chondrocytów (komórek chrzęstnych) otoczonych substancją międzykomórkową (matriks), zawierającą białka, chondrynę i
 • Definicja Ciąża Najlepszy zapłodnienia do porodu. U człowieka ciąża trwa zwykle 9 miesięcy. Diagnoza opiera się na objawach domyślnych i prawdopodobnych
 • Definicja Autoimmunizacyjne Autoimmunologiczne Choroby Przykłady wadliwym funkcjonowaniem układu odpornościowego (immunologicznego), w rozwoju których organizm atakuje i niszczy swoje komórki i
 • Definicja Moczowa Cewka Encyklopedia moczowych jest cewka moczowa. Jej budowa różni się znacznie u obu płci, co powiązane jest z odmienną morfologią układu płciowego
 • Definicja Krwi Krzepnięcia Czynniki Jak działa które ulegają aktywacji, jeśli dojdzie do przerwania ciągłości naczyń krwionośnych i krew wydostaje się na zewnątrz
 • Definicja Cukrzyca Czy, jest przebiegu dochodzi do zaburzenia gospodarki węglowodanowej organizmu, z powodu czego obserwuje się zbyt wysokie stężenie cukru we
 • Definicja Autosomy Somatyczne Chromosomy Pojęcie determinują większość cech organizmu i nie mają znaczenia dla determinacji płci. U obu płci są takie same. W ludzkim kariotypie
 • Definicja Choroba refluksowa przełyku (GERD) Wyjaśnienie Gastroesophageal reflux disease) jest definiowana jako obecność objawów albo uszkodzenia błony śluzowej przełyku wtórnie do
 • Definicja Chłoniak Opis nowotwory układu chłonnego (limfatycznego). Występują w śledzionie, tkance limfatycznej błony nosowej, gardłowej, przewodu
 • Definicja Choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi (GvHD) Informacje w czasie przeszczepu szpiku kostnego. To choroba, w której przebiegu immunologicznie kompetentne komórki T dawcy reagują na
 • Definicja Chromosomy Co to jest występujące w jądrze komórkowym komórek eukariotycznych. Każdy chromosom to bardzo skondensowana nic helisy DNA związana z
 • Definicja Popromienna Choroba Definicja ogólnoustrojowych pojawiających się w efekcie napromieniowania jonizującego. Pojawia się w efekcie narażenia na promieniowanie na
 • Definicja Chemoreceptory Co znaczy umiejętność odbierania bodźców chemicznych. Znajdują się w zmysłach: smaku i węchu. Kubki smakowe, będące receptorami smaku
 • Definicja Serca Niedokrwienna Choroba Słownik to jest każdy stan, w czasie którego dochodzi do niedokrwienia mięśnia sercowego bez względu na przyczynę. Przez niedokrwienie
 • Definicja Pęcherza Cewnikowanie Znaczenie polegająca na odprowadzeniu moczu z pęcherza, wykorzystywana do płukania pęcherza i kontroli zalegania moczu. Wykorzystuje się w
 • Definicja Recesywna Autosomalna Choroba Czym jest sposób dziedziczenia niektórych cech zawartych w materiale genetycznym osobnika polega na przekazywaniu określonej cechy
 • Definicja Crohna Choroba Co oznacza choroba zapalna jelit. Obejmuje całą grubość ściany jelita - najczęściej zajmuje końcowy odcinek jelita krętego i okrężnicę

Definicje w słowniku lekarza. Czym jest choroba?

Co to znaczy w medycynie? Co to jest w leczenie w domu? Jak leczyć, metody leczenia, domowe sposoby.

Definicja ZNACZENIE Choroba Crohna, Choroba Autosomalna Recesywna, Cewnikowanie Pęcherza, Choroba Niedokrwienna Serca, Chemoreceptory, Choroba Popromienna, Chromosomy, Choroba informacje.

Pomoc Czym jest Choroba Crohna, Choroba Autosomalna Recesywna, Cewnikowanie co robić.