obiegi krwionośne co to znaczy
Obiegi Krwionośne, Olbrzymiokomórkowe Zapalenie Tętnicy Skroniowej, Obrzęk Naczynioruchowy.

Jak leczyć choroby na O

 • Definicja Opony mózgowo-rdzeniowe Co to jest to ochronne błony, które otaczają mózg i rdzeń kręgowy. U człowieka występują trzy opony
 • Definicja Otrzewna ścienna Co to jest ściany jamy brzusznej i miednicy. To jest warstwa ochronna w stosunku do położonych pod nią narządów
 • Definicja Owulacja (jajeczkowanie) Co to jest cyklicznie, opierający na uwalnianiu komórek jajowych z pęcherzyków Graafa. U zdrowej kobiety w okresie
 • Definicja Odczyn Coombsa Co to jest przeciwciał (immunoglobulin) niekompletnych powstających w chorobach autoimmunologicznych krwi
 • Definicja Odbytnica Co to jest Odbytnica (z łaciny: rectum) leży w miednicy mniejszej, biegnie w dół wzdłuż kości krzyżowej, przebija
 • Definicja Odporność swoista Co to jest rodzajów antygenów. Jest związana ze swoistym funkcjonowaniem komórek układu immunologicznego, takich jak
 • Definicja Otrzewna Co to jest ściany jamy brzusznej i części miednicy. To jest warstwa ochronna w stosunku do położonych pod nią narządów
 • Definicja OB (odczyn Biernackiego, ERS) Co to jest laboratoryjnych krwi. Opiera się na sedymentacji (opadaniu) krwinek czerwonych w słupku krwi; ciężar właściwy
 • Definicja Objętość oddechowa Co to jest pobrana i usunięta z płuc w czasie spokojnego wdechu i wydechu. Średnio wynosi ok. 500 ml
 • Definicja Objętość zapasowa wydechowa Co to jest to największa objętość powietrza jaką można usunąć z płuc po zakończeniu spokojnego wydechu (ok. 1000 ml
 • Definicja Objawy prenatalne Co to jest symptomy chorób uwidaczniające się w okresie życia płodowego przed narodzinami
 • Definicja Objętość zapasowa wdechowa Co to jest pobrać dodatkowo (poza objętością oddechową) do płuc po wykonaniu spokojnego wdechu. Wynosi ok. 2500 ml
 • Definicja Objawy postnatalne Co to jest symptomy chorób uwidaczniające się w okresie życia organizmu po narodzinach
 • Definicja Objętość zalegająca Co to jest to objętość powietrza (ok. 1200 ml), która nie daje się usunąć z płuc nawet po wykonaniu najgłębszego wydechu
 • Definicja Obojnactwo rzekome Co to jest rozwoju płciowego z prawidłowym albo zaburzonym kariotypem (obojnactwo rzekome męskie i żeńskie
 • Definicja Ortopedia Co to jest rozpoznaniem i leczeniem chorób układu ruchu (układu kostno-stawowego, mięśni). Ortopedia obejmuje także
 • Definicja Odruch wazowagalny Co to jest trzewnych, pojawieniem się bradykardii (zwolnienie pracy serca poniżej 50-60 uderzeń na minutę), spadkiem
 • Definicja Ortopeda Co to jest rozpoznaniem i leczeniem chorób układu ruchu (układu kostno-stawowego, mięśni). Ortopedia obejmuje także
 • Definicja Okulista Co to jest rozpoznawaniem i leczeniem chorób oczu. W ich zakresie są także działania profilaktyczne i korekcyjne, mające
 • Definicja Onkologia Co to jest rozpoznawaniem, badaniem i leczeniem chorób nowotworowych. Jest jedną z najszybciej rozwijających się
 • Definicja Okulistyka Co to jest rozpoznawaniem i leczeniem chorób oczu. W ich zakresie są także działania profilaktyczne i korekcyjne, mające
 • Definicja Odporność nieswoista Co to jest naturalnych barier ochronnych dla czynników szkodliwych. Bariery takie pojawiają się najczęściej w układach
 • Definicja Osteomalacja Co to jest Osteomalacja charakteryzuje się demineralizacją tkanki kostnej przy zwiększonej ilości macierzy kostnej, co
 • Definicja Ostra niewydolność nerek Co to jest gwałtownym i postępującym upośledzeniem czynności nerek, przebiegający regularnie ze skąpomoczem
 • Definicja Osteoblasty Co to jest wytwarzania warstw tkanki kostnej, nazywane także komórkami kościotwórczymi. Osteoblasty powodują uwapnienie
 • Definicja Osteosarcoma Co to jest kości u dzieci. Pierwotne nowotwory złośliwe kości stanowią ok. 4-7% wszystkich nowotworów u dzieci i
 • Definicja Osłabienie słuchu związane z wiekiem Co to jest inaczej określa się głuchotę starczą, jest wolno postępującym procesem degeneracyjnym słuchu, spowodowanym
 • Definicja Osmolalność moczu Co to jest osmotyczne, które jest miarą sumarycznego stężenia wszystkich substancji w moczu
 • Definicja Otępienie Co to jest patologii, pierwotnego albo przerzutowego nowotworu, wcześniejszych zabiegów chirurgicznych, napromienienia
 • Definicja Ostra niewydolność oddechowa Co to jest mechanizmy, które bezpośrednio albo pośrednio uszkadzają płuca. Ostra niewydolność oddechowa towarzyszy
 • Definicja Osteoklasty (komórki kościogubne) Co to jest które mają umiejętność niszczenia kości. Powodują rozpuszczanie tkanki kostnej, co umożliwia jej odnowę i
 • Definicja Osmolalność Co to jest osmotyczne, które jest miarą sumarycznego stężenia wszystkich substancji w płynach ustrojowych. Do
 • Definicja Odźwiernik Co to jest dwunastnicą. Odźwiernik jest wyposażony w mięsień zwieracz odźwiernika, którego skurcz uniemożliwia
 • Definicja Odmiedniczkowe zapalenie nerek Co to jest zwany zakażeń układu moczowego - w skrócie ZUM, gdzie mechanizm zapalny obejmuje struktury nerki, przede
 • Definicja Oksytocyna Co to jest podwzgórze i uwalniany poprzez tylny płat przysadki mózgowej, działający na mięśnie gładkie, między innymi
 • Definicja Obwodowy układ nerwowy Co to jest układu nerwowego w formie sygnałów wejściowych, a następnie odbiera instrukcje postępowania w formie sygnałów
 • Definicja Okrężnica Co to jest się w okolicach jelita ślepego, a kończąca się przy odbytnicy. Uwzględniając położenie okrężnicę dzieli się
 • Definicja Osierdzie Co to jest surowicza pokrywająca z zewnątrz serce, pełniąca funkcje ochronne. Osierdzie zbudowane jest z blaszki
 • Definicja Osteoporoza Co to jest zmniejszaniu się gęstości kostnej. To jest bezpośrednim przyczyną osłabienia wytrzymałości szkieletu, pomimo
 • Definicja Obręcz barkowa Co to jest Stanowi miejsce zaczepu kończyn górnych. Na łopatce znajduje się wydrążenie stawowe, które stanowi panewkę
 • Definicja Odra Co to jest przebiegającą chorobą z wysypką i innymi symptomami, takimi jak gorączka, zapalenie spojówek, światłowstręt
 • Definicja Ostre kłębuszkowe zapalenie nerek Co to jest nerek jest uszkodzenie kłębuszków nerkowych z powodu nieprawidłowej reakcji układu odpornościowego
 • Definicja Oskrzela Co to jest o coraz mniejszej średnicy. Oskrzela budują dolne drogi oddechowe, transportując powietrze z tchawicy do płuc
 • Definicja Opona pajęcza (pajęczynówkowa) Co to jest leżąca pomiędzy oponą twardą i oddzielona od niej jamą podtwardówkową. Pod opona pajęczą leży opona miękka
 • Definicja Ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek Co to jest zapalenia nerek rozwój infekcji i wystąpienie objawów jest gwałtowne. Ma to duże znaczenie jeżeli chodzi o
 • Definicja Opłucna Co to jest kształcie torebki otaczającej każde płuco osobno. Opłucna dzieli się na opłucną ścienną (błona od strony
 • Definicja Ośrodkowy układ nerwowy (OUN) Co to jest całego organizmu, jego działania i interakcji z otoczeniem. Tworzą go mózg i najważniejszy nerw całego
 • Definicja Obrzęk naczynioruchowy Co to jest gdzie dochodzi do kumulacji płynu, co prowadzi do obrzęku, a więc opuchnięcia tkanek różnych okolic ciała
 • Definicja Olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnicy skroniowej Co to jest naczyń krwionośnych, przede wszystkim tych mających w swoim składzie błonę sprężystą. Szacuje się, iż
 • Definicja Obiegi krwionośne Co to jest podzielona jest funkcjonalnie na dwa obiegi: spory (obwodowy) i mały (płucny). Zadaniem dużego obiegu jest

Definicje w słowniku lekarza. Czym jest choroba?

Co to znaczy w medycynie? Co to jest w leczenie w domu? Jak leczyć, metody leczenia, domowe sposoby.

Definicja Obiegi Krwionośne, Olbrzymiokomórkowe Zapalenie Tętnicy Skroniowej, Obrzęk Naczynioruchowy, Ośrodkowy Układ Nerwowy (Oun), Opłucna, Ostre Odmiedniczkowe informacje.

Pomoc Obiegi Krwionośne, Olbrzymiokomórkowe Zapalenie Tętnicy co robić.