ortopeda okulta objętość co to znaczy
KRZYŻÓWKA Ortopeda, Okulista, Objętość Zapasowa Wydechowa, Odporność Swoista, Opona Pajęcza.

Jak leczyć choroby na O

 • Definicja Nerek Zapalenie Odmiedniczkowe Co to jest grupy tak zwany zakażeń układu moczowego - w skrócie ZUM, gdzie mechanizm zapalny obejmuje struktury nerki, przede wszystkim
 • Definicja Osteoporoza Definicja postępującym zmniejszaniu się gęstości kostnej. To jest bezpośrednim przyczyną osłabienia wytrzymałości szkieletu, pomimo iż
 • Definicja Krwionośne Obiegi Co znaczy krwionośnego podzielona jest funkcjonalnie na dwa obiegi: spory (obwodowy) i mały (płucny). Zadaniem dużego obiegu jest
 • Definicja Wdechowa Zapasowa Objętość Słownik można pobrać dodatkowo (poza objętością oddechową) do płuc po wykonaniu spokojnego wdechu. Wynosi ok. 2500 ml
 • Definicja Moczu Osmolalność Znaczenie inaczej: ciśnienie (stężenie) osmotyczne, które jest miarą sumarycznego stężenia wszystkich substancji w moczu
 • Definicja Odra Czym jest dosyć ciężko przebiegającą chorobą z wysypką i innymi symptomami, takimi jak gorączka, zapalenie spojówek, światłowstręt i katar
 • Definicja Odbytnica Co oznacza grubego. Odbytnica (z łaciny: rectum) leży w miednicy mniejszej, biegnie w dół wzdłuż kości krzyżowej, przebija mięśnie dna
 • Definicja Ostre kłębuszkowe zapalenie nerek Krzyżówka zapalenia nerek jest uszkodzenie kłębuszków nerkowych z powodu nieprawidłowej reakcji układu odpornościowego, występujące po
 • Definicja Osteoblasty Najlepszy wytwarzania warstw tkanki kostnej, nazywane także komórkami kościotwórczymi. Osteoblasty powodują uwapnienie kości stosunkowo
 • Definicja Ortopedia Przykłady rozpoznaniem i leczeniem chorób układu ruchu (układu kostno-stawowego, mięśni). Ortopedia obejmuje także wszelakie działania
 • Definicja Coombsa Odczyn Encyklopedia wykrywania przeciwciał (immunoglobulin) niekompletnych powstających w chorobach autoimmunologicznych krwi
 • Definicja Olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnicy skroniowej Jak działa zapalne dużych naczyń krwionośnych, przede wszystkim tych mających w swoim składzie błonę sprężystą. Szacuje się, iż występuje z
 • Definicja Kościogubne Komórki Osteoklasty Czy jest kość, które mają umiejętność niszczenia kości. Powodują rozpuszczanie tkanki kostnej, co umożliwia jej odnowę i uwalnianie jonów
 • Definicja Otrzewna Pojęcie wyściełająca ściany jamy brzusznej i części miednicy. To jest warstwa ochronna w stosunku do położonych pod nią narządów
 • Definicja Nerwowy Układ Obwodowy Wyjaśnienie ośrodkowego układu nerwowego w formie sygnałów wejściowych, a następnie odbiera instrukcje postępowania w formie sygnałów
 • Definicja Osłabienie słuchu związane z wiekiem Opis jak inaczej określa się głuchotę starczą, jest wolno postępującym procesem degeneracyjnym słuchu, spowodowanym jego starzeniem
 • Definicja Rdzeniowe Mózgowo Opony Informacje to ochronne błony, które otaczają mózg i rdzeń kręgowy. U człowieka występują trzy opony
 • Definicja Ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek Co to jest odmiedniczkowego zapalenia nerek rozwój infekcji i wystąpienie objawów jest gwałtowne. Ma to duże znaczenie jeżeli chodzi o
 • Definicja Onkologia Definicja zajmująca się rozpoznawaniem, badaniem i leczeniem chorób nowotworowych. Jest jedną z najszybciej rozwijających się specjalizacji
 • Definicja Oddechowa Objętość Co znaczy to objętość powietrza, jaka zostaje pobrana i usunięta z płuc w czasie spokojnego wdechu i wydechu. Średnio wynosi ok. 500 ml
 • Definicja Wazowagalny Odruch Słownik rozszerzeniem naczyń trzewnych, pojawieniem się bradykardii (zwolnienie pracy serca poniżej 50-60 uderzeń na minutę), spadkiem
 • Definicja Rzekome Obojnactwo Znaczenie Obojnactwo rzekome to zaburzenia rozwoju płciowego z prawidłowym albo zaburzonym kariotypem (obojnactwo rzekome męskie i żeńskie
 • Definicja Prenatalne Objawy Czym jest symptomy chorób uwidaczniające się w okresie życia płodowego przed narodzinami
 • Definicja OB (odczyn Biernackiego, ERS) Co oznacza laboratoryjnych krwi. Opiera się na sedymentacji (opadaniu) krwinek czerwonych w słupku krwi; ciężar właściwy erytrocytów jest
 • Definicja Oddechowa Niewydolność Ostra Krzyżówka różne mechanizmy, które bezpośrednio albo pośrednio uszkadzają płuca. Ostra niewydolność oddechowa towarzyszy różnym ostrym
 • Definicja Osteosarcoma Najlepszy złośliwy kości u dzieci. Pierwotne nowotwory złośliwe kości stanowią ok. 4-7% wszystkich nowotworów u dzieci i młodzieży –
 • Definicja Nieswoista Odporność Przykłady naturalnych barier ochronnych dla czynników szkodliwych. Bariery takie pojawiają się najczęściej w układach, które są
 • Definicja Okrężnica Encyklopedia rozpoczynająca się w okolicach jelita ślepego, a kończąca się przy odbytnicy. Uwzględniając położenie okrężnicę dzieli się na
 • Definicja Naczynioruchowy Obrzęk Jak działa schorzeniem, gdzie dochodzi do kumulacji płynu, co prowadzi do obrzęku, a więc opuchnięcia tkanek różnych okolic ciała. Choroba
 • Definicja Ośrodkowy układ nerwowy (OUN) Czy jest dowodzenia” całego organizmu, jego działania i interakcji z otoczeniem. Tworzą go mózg i najważniejszy nerw całego organizmu, a
 • Definicja Otępienie Pojęcie wewnątrzpochodnej patologii, pierwotnego albo przerzutowego nowotworu, wcześniejszych zabiegów chirurgicznych, napromienienia
 • Definicja Odźwiernik Wyjaśnienie się z dwunastnicą. Odźwiernik jest wyposażony w mięsień zwieracz odźwiernika, którego skurcz uniemożliwia przedostawanie się
 • Definicja Oksytocyna Opis produkowany poprzez podwzgórze i uwalniany poprzez tylny płat przysadki mózgowej, działający na mięśnie gładkie, między innymi
 • Definicja Osmolalność Informacje osmotyczne, które jest miarą sumarycznego stężenia wszystkich substancji w płynach ustrojowych. Do najważniejszych jonów płynów
 • Definicja Okulistyka Co to jest rozpoznawaniem i leczeniem chorób oczu. W ich zakresie są także działania profilaktyczne i korekcyjne, mające na celu zachowanie
 • Definicja Nerek Niewydolność Ostra Definicja związany z gwałtownym i postępującym upośledzeniem czynności nerek, przebiegający regularnie ze skąpomoczem
 • Definicja Zalegająca Objętość Co znaczy to objętość powietrza (ok. 1200 ml), która nie daje się usunąć z płuc nawet po wykonaniu najgłębszego wydechu
 • Definicja Postnatalne Objawy Słownik symptomy chorób uwidaczniające się w okresie życia organizmu po narodzinach
 • Definicja Oskrzela Znaczenie oddechowych o coraz mniejszej średnicy. Oskrzela budują dolne drogi oddechowe, transportując powietrze z tchawicy do płuc. Z
 • Definicja Ścienna Otrzewna Czym jest pokrywająca ściany jamy brzusznej i miednicy. To jest warstwa ochronna w stosunku do położonych pod nią narządów. Przechodzi w
 • Definicja Osteomalacja Co oznacza Osteomalacja charakteryzuje się demineralizacją tkanki kostnej przy zwiększonej ilości macierzy kostnej, co determinuje
 • Definicja Jajeczkowanie Owulacja Krzyżówka zachodzący cyklicznie, opierający na uwalnianiu komórek jajowych z pęcherzyków Graafa. U zdrowej kobiety w okresie rozrodczym co
 • Definicja Opłucna Najlepszy błony w kształcie torebki otaczającej każde płuco osobno. Opłucna dzieli się na opłucną ścienną (błona od strony zewnętrznej
 • Definicja Osierdzie Przykłady błona surowicza pokrywająca z zewnątrz serce, pełniąca funkcje ochronne. Osierdzie zbudowane jest z blaszki ściennej i blaszki
 • Definicja Barkowa Obręcz Encyklopedia obojczyka. Stanowi miejsce zaczepu kończyn górnych. Na łopatce znajduje się wydrążenie stawowe, które stanowi panewkę stawu
 • Definicja Pajęczynówkowa Pajęcza Opona Jak działa rdzeniowych, leżąca pomiędzy oponą twardą i oddzielona od niej jamą podtwardówkową. Pod opona pajęczą leży opona miękka
 • Definicja Swoista Odporność Czy jest konkretnych rodzajów antygenów. Jest związana ze swoistym funkcjonowaniem komórek układu immunologicznego, takich jak limfocyty B
 • Definicja Wydechowa Zapasowa Objętość Pojęcie to największa objętość powietrza jaką można usunąć z płuc po zakończeniu spokojnego wydechu (ok. 1000 ml
 • Definicja Okulista Wyjaśnienie rozpoznawaniem i leczeniem chorób oczu. W ich zakresie są także działania profilaktyczne i korekcyjne, mające na celu zachowanie
 • Definicja Ortopeda Opis rozpoznaniem i leczeniem chorób układu ruchu (układu kostno-stawowego, mięśni). Ortopedia obejmuje także wszelakie działania

Definicje w słowniku lekarza. Czym jest choroba?

Co to znaczy w medycynie? Co to jest w leczenie w domu? Jak leczyć, metody leczenia, domowe sposoby.

Definicja KRZYŻÓWKA Ortopeda, Okulista, Objętość Zapasowa Wydechowa, Odporność Swoista, Opona Pajęcza (Pajęczynówkowa), Obręcz Barkowa, Osierdzie, Opłucna, Owulacja (Jajeczkowanie informacje.

Pomoc Co znaczy Ortopeda, Okulista, Objętość Zapasowa Wydechowa, Odporność co robić.