przeciwciała monoklonalne co to znaczy
Przewlekła niewydolność oddechowa co znaczy Postnatalny krzyżówka Przeciwciała (immunoglobuliny) co.

Jak leczyć choroby na P

 • Definicja Mab Monoklonalne Przeciwciała Co znaczy które powstały z jednego klonu limfocytów B. Przeciwciała monoklonalne charakteryzują się jednakową swoistością i podobnym
 • Definicja Syngeniczny Przeszczep Krzyżówka dawcą komórek jest bliźniak jednojajowy. Taki układ jest z jednej strony doskonałym rozwiązaniem, bo mamy identyczne geny, czyli
 • Definicja Przerost prostaty (Przerost gruczołu krokowego) Co to jest krokowego, a więc gruczolak. Rozwija się on z gruczołów okołocewkowych u mężczyzn powyżej 50 roku życia w efekcie zachwiania
 • Definicja Progesteron Słownik wytwarzany poprzez ciałko żółte w jajniku po owulacji. Funkcją progesteronu jest przygotowanie błony śluzowej macicy do
 • Definicja Prącie Czym jest służącym równocześnie do wyprowadzania moczu z pęcherza moczowego. Zbudowane jest z dwóch ciał jamistych i jednego ciała
 • Definicja Wspólny Żółciowy Przewód Co oznacza przewodu pęcherzykowatego z przewodem wątrobowym. To jest przewód uchodzący do części zstępującej dwunastnicy na brodawce
 • Definicja Plemniki Tłumaczenie gamety) powstające w jądrach. Niewielkie, ruchome komórki, składające się z główki (zawierającej haploidalne jądro), części
 • Definicja Wilgotna Ostra Próchnica Przykłady caries acuta, humida) to choroba występująca najczęściej u osób młodych. Charakteryzuje się szybkim przebiegiem. Przybiera barwę
 • Definicja Psychiatria Definicja zajmująca się rozpoznawaniem, zapobieganiem i leczeniem zaburzeń psychicznych. Regularnie mają one podłoże psychologiczne
 • Definicja Biodrowego Stawu Panewka Encyklopedia kości miednicznej po obu stronach obręczy biodrowej, które utrzymuje głowę kości udowej, tworząc staw biodrowy. Taka budowa
 • Definicja Nasienny Powrózek Jak działa układu płciowego mężczyzny. Mianem powrózka nasiennego określa się wszystkie twory wchodzące i wychodzące z moszny. Biegnie w
 • Definicja Prostaglandyny Czy jest hormonalnym (regulatorowym) syntetyzowane poprzez tkankę nerkową. Mają dosyć szerokie spektrum działania, lecz najważniejszym z
 • Definicja Mutacja Pełna Pojęcie genetycznym wynikająca z gromadzenia się mutacji dynamicznych, a więc kumulowania się w następnych pokoleniach zmian wynikających
 • Definicja Rodzicielskie Genomowe Piętno Wyjaśnienie różnej ekspresji materialu genetycznego (DNA) w zależności od tego, czy został on odziedziczony po matce, czy po matce
 • Definicja Przyzębie Opis ząb, które równocześnie chronią go i stabilizują jego pozycję. W skład przyzębia wchodzi: dziąsło, okostna, cement korzeniowy
 • Definicja Padaczka Informacje choroba, gdzie występują napady, mające różne formy: od zaburzeń zachowania, świadomości, zaburzeń emocji, zaburzeń ruchowych, po
 • Definicja Sepsa Posocznica Znaczenie zespól ogólnoustrojowej reakcji zapalanej powstającej w odpowiedzi na masowe, uogólnione zakażenie
 • Definicja Nadnerczy Przerost Co znaczy płciowy) związany jest ze zmianami histologicznymi w tkankach wywołanymi przewlekłym podwyższeniem stężenia ACTH (to hormon
 • Definicja Psychoterapia Krzyżówka zaburzeń psychicznych (takich jak zaburzenia lękowe, depresja, zaburzenia osobowości, schizofrenia i tak dalej), a również
 • Definicja Ana Przeciwjądrowe Przeciwciała Co to jest antibodies) to rodzaj autoprzeciwciał mających umiejętność łączenia się z określonymi elementami jąder komórkowych. Obecność ANA
 • Definicja Rdzeniowy Mózgowo Płyn Słownik występujący w jamach wewnętrznych i między oponami otaczającymi od zewnątrz centralny układ nerwowy. Zawiera w swoim składzie
 • Definicja Płytka nerwowo - mięśniowa (synapsa motoryczna) Czym jest komórki nerwowej (neuronu ruchowego) z komórką mięśniową. Za pośrednictwem tego złącza przekazywane są impulsy nerwowe powodujące
 • Definicja Psychologia Co oznacza systemy zachowania człowieka i zjawiska psychiczne determinujące jego interakcje i kontakty z otoczeniem. Jest specjalizacją
 • Definicja Nerek Niewydolność Przewlekła Tłumaczenie powstający w wyniku przewlekłego zaburzenia i upośledzenia czynności wydalniczej i regulacyjnej nerek (mocznica). Przewlekła
 • Definicja Nieaktywna Zatrzymana Próchnica Przykłady nieaktywna (caries stationaria) to zmiana, która w pewnym momencie uległa zatrzymaniu i nie zwiększa się. Odbywa się tak zwykle
 • Definicja Nasienne Pęcherzyki Definicja gruczoły wydzielające gęsty płyn, którego składniki pobudzają ruchy plemników. Stanowią uwypuklenie nasieniowodu w kształcie
 • Definicja Płucne Pęcherzyki Encyklopedia będące najmniejszą jednostką funkcjonalną płuc. Występują w skupieniach na zakończeniach każdego oskrzelika w formie
 • Definicja Parathormon Jak działa regulacji gospodarki wapniowej i fosforanowej w naszym organizmie. Parathormon, wytwarzany poprzez przytarczyce, zbudowany jest z
 • Definicja Pepsynogen Czy jest Pepsynogen wydzielany jest poprzez gruczoły żołądkowe i ulega aktywacji w obecności jonów wodorowych. Przy pH wynoszącym 4,6 albo
 • Definicja Mózgowa Przysadka Pojęcie najważniejszych gruczołów dokrewnych – czyli narządów wydzielających hormony do krwi - w organizmie człowieka. Położona jest w
 • Definicja Pojemność minutowa serca (CO) Wyjaśnienie wypompowanej poprzez serce w momencie jednej minuty. Poprawne wartości mieszczą się w dziedzinie od 4 do 8 l/min
 • Definicja Przełyk Opis gardło z żołądkiem o długości około 25 cm. Dzieli się na trzy części: szyjną, piersiową i brzuszną. Ściana przełyku zbudowana
 • Definicja Pospolity zmienny niedobór odporności (CVID) Informacje Variable Immunodeficiency - CVID) jest jednym z najczęstszych pierwotnych niedoborów odporności. To jest niejednorodna grupa
 • Definicja Płód Znaczenie gdzie jego wygląd zewnętrzny przypomina wyglądem organizm po urodzeniu (noworodka). U człowieka mianem płodu określa się 
 • Definicja Brzuszna Przepuklina Co znaczy rozumiemy wydostanie się narządu, jego części albo tkanki poza jamę, w której znajduje się w warunkach fizjologicznych
 • Definicja Pulmonolog Krzyżówka dziedziny pumonologii (pneumonologii). Zajmuje się rozpoznawaniem, diagnozowaniem i leczeniem chorób układu oddechowego
 • Definicja Pulmonologia Co to jest zajmującym się rozpoznawaniem, diagnozowaniem i leczeniem chorób układu oddechowego. Czasem określana jest także jako
 • Definicja Podwzgórze Słownik regulujące temperaturę ciała, metabolizm białek, cukrów, tłuszczów i soli mineralnych. Tu leżą ośrodki również ośrodki głodu i
 • Definicja Prl Prolaktyna Czym jest wytwarzanie i wydzielanie mleka poprzez gruczoły mleczne. Prócz tego prolaktyna podtrzymuje wydzielanie hormonu ciałka żółtego i
 • Definicja Paciorkowce Co oznacza bakterii Gram-dodatnich sferycznego kształtu, występujących zwykle w parach (jako dwoinki) albo w formie łańcuchów. Większość
 • Definicja Ukryta Próchnica Tłumaczenie próchnicy, który toczy  zęby wizualnie zdrowe i występuje pod warstwą niezmienionego szkliwa. Regularnie bywa wykrywana
 • Definicja Przepona Przykłady oddzielający klatkę piersiową od jamy brzusznej. Razem z żebrami i innymi mięśniami oddechowymi (mięśnie międzyżebrowe) bierze
 • Definicja Moczowy Pęcherz Definicja za spojeniem łonowym służący jako okresowy zbiornik moczu. W zależności od stanu wypełnienia ma różny kształt i wielkość, samo
 • Definicja Pediatria Encyklopedia specjalizacją medyczną obejmującą leczenie chorób dziecięcych. Pediatrzy zajmują się nie tylko leczeniem, lecz także czuwają nad
 • Definicja Wtórna Próchnica Jak działa secundaria) to próchnica, która powstaje wokół już istniejącego wypełnienia. Może być ona spowodowana niedokładnym oczyszczeniem
 • Definicja Pepsyna Czy jest katalizuje częściowy rozpad białek na polipeptydy. Wydzielana jest poprzez gruczoły żołądkowe w formie nieaktywnego pepsynogenu
 • Definicja Autologiczny Przeszczep Pojęcie komórek macierzystych chorego wcześniej od niego pobranych i zamrożonych. W związku z tym, iż zarówno dawcą, jak i biorcą jest ta
 • Definicja Plamica Wyjaśnienie mechanizm wynaczynnienia krwi do otaczających tkanek. Wybroczyny to małe, punktowe ogniska wynaczynionej krwi, zaś podbiegnięcia
 • Definicja Sucha Przewlekła Próchnica Opis caries chronica, sicca) to choroba dotykająca osoby dorosłe i w podeszłym wieku. Jej zwiększone występowanie w takich okresach
 • Definicja Śledziony Pęknięcie Informacje śledziony z krwotokiem wewnątrzśledzionowym albo do jamy brzusznej. Rzadko pojawiają się samoistne pęknięcia śledziony w
 • Definicja Mendla Prawa Znaczenie to prawidłowości genetyki klasycznej opisane poprzez Grzegorza Mendla, uznawanego za ojca genetyki. Istnieją trzy prawa Mendla
 • Definicja Płuca Płat Co znaczy segmenty w kształcie stożka, którego wierzchołek jest skierowany do wnęki płuc. Segmenty mają swoje naczynia krwionośne i
 • Definicja Płuc Życiowa Pojemność Krzyżówka to suma objętości oddechowej, objętości zapasowej wdechowej i objętości zapasowej wydechowej. Wynosi ok. 4000 ml
 • Definicja Pleśniawki Co to jest która skutkuje powstawanie licznych białych albo żółtawych bolesnych zmian i nalotów na błonach śluzowych jamy ustnej i języka
 • Definicja Premutacja Słownik na zmianie stabilnej wersji genu w niestabilną, a więc pierwotna postać poprawnie funkcjonującego genu ulega zmianie, która
 • Definicja Twarzowego Nerwu Porażenie Czym jest samoistnie (idiopatycznie) występujące, nagłe porażenie nerwu twarzowego – siódmego nerwu czaszkowego. Znaczy to szybko
 • Definicja Przekwitanie Co oznacza klimakterium) w terminologii medycznej znaczy ostatnie krwawienie miesiączkowe, po którym poprzez przynajmniej 12 miesięcy
 • Definicja Przejściowy atak niedokrwienny (TIA) Tłumaczenie neurologiczny, który jest wywołany zaburzeniami przepływu krwi w obrębie tętnicy szyjnej wspólnej i tętnicy środkowej mózgu
 • Definicja Próchnica Przykłady transmisyjna, którą wywołaną specyficzne gatunki bakterii chorobotwórczych. Te drobnoustroje, po dostarczeniu im substancji
 • Definicja Punkcja lędźwiowa (nakłucie ledźwiowe) - NL Definicja czasie którego pobiega się płyn mózgowo rdzeniowy z kanału kręgowego. NL stosuje się najczęściej przy podejrzeniu chorób
 • Definicja Przytarczyczne Gruczoły Przytarczyce Encyklopedia wewnętrznego, leżą na tylnej powierzchni płatów tarczycy. Ich kształt i rozmiar są zbliżone do ziaren grochu. Przytarczyce
 • Definicja Nadnerczowy Przełom Jak działa nagle zaczyna brakować kortyzolu. Istnieje kilka przyczyn, które mogą doprowadzić do wystąpienia przełomu nadnerczowego
 • Definicja Szkarlatyna Płonica Czy jest najczęściej poprzez paciorkowce z grupy A, które wytwarzają toksynę erytrogenną. Pojawienie się toksyny jest powodem pojawienia
 • Definicja Perlak Pojęcie to guzowata narośl o charakterze zapalnym, pojawiająca się najczęściej w uchu środkowym. Powstaje przez rozrost nabłonka
 • Definicja Butelkowa Próchnica Wyjaśnienie choroba dotykająca niemowlęta i małe dzieci, które mają zwyczaj zasypiać z butelką zawierającą słodki napój, ze smoczkiem
 • Definicja Paracetamol Opis czynna: acetaminofen, N-acetylo-p-aminofenol) należy do grupy najczęściej zażywanych leków dostępnych bez recepty. Jest on
 • Definicja Nowotworowe Przerzuty Informacje metastazje) to jedna z właściwości komórek nowotworowych. Niekontrolowanie dzielące się komórki mają umiejętność przenieszczania
 • Definicja Pochwa Znaczenie przewodem, łączącym przedsionek pochwy z macicą. Do pochwy dostaje się sperma w czasie aktu kopulacji. Dodatkowo pochwa spełnia
 • Definicja Pokrzywka Co znaczy bąbli i rumienia na skórze. To reakcja anafilaktyczna ograniczona do skóry i tkanki podskórnej. Może pojawić się z powodu alergii
 • Definicja Hiperkalcemiczny Przełom Krzyżówka wapnia we krwi jest znacznie podwyższone albo gwałtownie uległo zwiększeniu. Przełom hiperkalcemiczny jest stanem bezpośredniego
 • Definicja Bruzd Próchnica Co to jest który z zewnątrz wygląda zaledwie jak zaciemnienie bruzd. Należy jednak pamiętać, iż próchnica ta może penetrować głębokie partie
 • Definicja Wątroby Rak Pierwotny Słownik złośliwych zmian nowotworowych wątroby. Najczęstszymi złośliwymi nowotworami wątroby są guzy przerzutowe, zaś pierwotne nowotwory
 • Definicja Płuc Całkowita Pojemność Czym jest to suma objętości życiowej płuc i objętości powietrza zalegającego w płucach. Wynosi w sumie ok. 5200 ml
 • Definicja Żółciowa Marskość Pierwotna Co oznacza etiologii, charakteryzujące się przewlekłą cholestazą (zastojem żółci) i postępującym uszkodzeniem wewnątrzwątrobowych dróg
 • Definicja Powietrza Połykanie Tłumaczenie naturalne połykanie powietrza w niewielkim stopniu w czasie jedzenia i picia. Wybrane osoby nieświadomie połykają więcej
 • Definicja Kwitnąca Próchnica Przykłady florida) to choroba, która dotyka nagle dużej ilości zębów. Pojawia się w miejscach rzadko atakowanych poprzez zmiany próchnicowe
 • Definicja Immunoglobuliny Przeciwciała Definicja udział w odpowiedzi immunologicznej organizmu. Immunoglobuliny są wytwarzane poprzez limfocyty B. Ich kluczowym zadaniem jest
 • Definicja Postnatalny Encyklopedia na przykład symptomy postnatalne to symptomy chorób uwidaczniające się w okresie życia organizmu po narodzinach
 • Definicja Oddechowa Niewydolność Przewlekła Jak działa dłuższy czas upośledzenie wymiany gazowej między otaczającym powietrzem a krążącą krwią, występujące w następstwie

Definicje w słowniku lekarza. Czym jest choroba?

Co to znaczy w medycynie? Co to jest w leczenie w domu? Jak leczyć, metody leczenia, domowe sposoby.

Definicja Przewlekła niewydolność oddechowa co znaczy Postnatalny krzyżówka Przeciwciała (immunoglobuliny) co to jest Próchnica kwitnąca słownik Połykanie powietrza czym. informacje.

Pomoc Przeciwciała monoklonalne (mAb) co znaczy Przeszczep syngeniczny co robić.