rzadkoskurcz bradykardia co to znaczy
Definicja Bradykardia (rzadkoskurcz). Jak leczyć albo mniej uderzeń na minutę. W normalnych.

Czy pomocne?

Jak leczyć Bradykardia (rzadkoskurcz)

Definicja z ang. Bradycardia (bradycardia), z niem. Bradykardie (Bradykardie).

Definicja: to pomniejszenie częstości skurczów serca do poziomu 60 albo mniej uderzeń na minutę. W normalnych warunkach występuje w czasie snu albo u sportowców, w innych sytuacjach może świadczyć o poważnych zaburzeniach kardiologicznych.

Definicja Bradykardia (rzadkoskurcz) w Słownik na B .