alzheimera choroba co to znaczy
Definicja Choroba Alzheimera. Jak leczyć polega na stopniowej utracie funkcji umysłowych, związanej.

Czy pomocne?

Jak leczyć Choroba Alzheimera

Definicja z ang. Alzheimer's disease, z niem. Alzheimer-Krankheit.

Definicja: to skomplikowane schorzenie układu nerwowego. Choroba polega na stopniowej utracie funkcji umysłowych, związanej z pojawieniem się w korze mózgowej i podkorowej istocie szarej licznych blaszek starczych i białka ß-amyloidowego i kłębków neurofibrylarnych zbudowanych z białka tau.

Definicja Choroba Alzheimera w Słownik na C .