choroba meniera wodniak co to znaczy
Definicja Choroba Meniera (Wodniak błędnika). Jak leczyć wewnętrznego, które cechuje się triadą.

Czy pomocne?

Jak leczyć Choroba Meniera (Wodniak błędnika)

Definicja z ang. Meniere's disease (hydrocele labyrinth), z niem. Morbus Menière (hydrocele Labyrinth).

Definicja: jest schorzeniem o charakterze napadowym dotyczącym ucha wewnętrznego, które cechuje się triadą objawów: szumami usznymi, zawrotami głowy i upośledzeniem słuchu. Podłożem choroby Meniera jest przyrost ciśnienia śródchłonki, który prowadzi do znacznego poszerzenia przestrzeni endolimfatycznych ucha wewnętrznego, dlatego także choroba nazywana jest wodniakiem błędnika.

Definicja Choroba Meniera (Wodniak błędnika) w Słownik na C .