serca niedokrwienna choroba co to znaczy
Definicja Choroba niedokrwienna serca. Jak leczyć którego dochodzi do niedokrwienia mięśnia.

Czy pomocne?

Jak leczyć Choroba niedokrwienna serca

Definicja z ang. Ischemic heart disease, z niem. Koronare Herzerkrankung.

Definicja: Choroba niedokrwienna serca to jest każdy stan, w czasie którego dochodzi do niedokrwienia mięśnia sercowego bez względu na przyczynę. Przez niedokrwienie rozumie się niedostateczne zaopatrzenie mięśnia sercowego w krew, a co za tym idzie - w tlen i składniki odżywcze.

Definicja Choroba niedokrwienna serca w Słownik na C .