trombinowy czas co to znaczy
Definicja Czas trombinowy (TT). Jak leczyć fibrynogenu w fibrynę). Polega ona na pomiarze czasu.

Czy pomocne?

Jak leczyć Czas trombinowy (TT)

Definicja z ang. Thrombin time (TT), z niem. Thrombinzeit (TT).

Definicja: jest miarą procesu krzepnięcia w organizmie (przejścia fibrynogenu w fibrynę). Polega ona na pomiarze czasu krzepnięcia osocza cytrynianowego po dodaniu aktywnej trombiny. Na czas trombinowy ma wpływ poziom i funkcja fibrynogenu, aktywność inhibitorów trombiny, występowanie produktów rozpadu trombiny, aktywność polimeryzacyjna i stabilizacyjna fibryny.

Definicja Czas trombinowy (TT) w Słownik na C .