krwi krzepnięcia czynniki co to znaczy
Definicja Czynniki krzepnięcia krwi. Jak leczyć jeśli dojdzie do przerwania ciągłości naczyń.

Czy pomocne?

Jak leczyć Czynniki krzepnięcia krwi

Definicja z ang. Blood clotting factors, z niem. Blutgerinnungsfaktoren.

Definicja: to grupa związków chemicznych, które ulegają aktywacji, jeśli dojdzie do przerwania ciągłości naczyń krwionośnych i krew wydostaje się na zewnątrz (najczęściej w razie zranienia). Aktywując się kaskadowo umożliwiają krzepnięcie krwi. Czynników krzepnięcia krwi jest kilkanaście i to są zarówno białka i enzymy, jak i jony.

Definicja Czynniki krzepnięcia krwi w Słownik na C .