demielinizacja co to znaczy
Definicja Demielinizacja. Jak leczyć włókien nerwowych. Powód tego zjawiska nie została wyjaśniona.

Czy pomocne?

Jak leczyć Demielinizacja

Definicja z ang. demyelination, z niem. Demyelinisierung.

Definicja: to mechanizm uszkodzenia i rozpadu osłonek mielinowych włókien nerwowych. Powód tego zjawiska nie została wyjaśniona, podejrzewa się, iż aktualnie teorię immunologiczno - wirusową, wg której rozwija sięgproces autoagresji, którego geneza leży w zakażeniu wirusem o powolnym działaniu. Najczęstszą chorobą demielinizacyjną jest stwardnienie rozsiane (SM) .

Definicja Demielinizacja w Słownik na D .